Mokymai viešųjų bibliotekų darbuotojams skaitymo skatinimo kompetencijoms gerinti

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė mokymus viešųjų bibliotekų darbuotojų kompetencijoms skaitymo skatinimo srityje gerinti. Pirmasis kvalifikacinis renginys buvo organizuotas š. m. gegužės 23 d. Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams ir vyko Pasvalio krašto muziejuje. Seminarą „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“ organizavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas.

Edukologijos mokslų dr. Vaiva Schoroškienė savo pranešime „Skaitome su vaikais iki 7 metų: kaip sudominti vaikus ir jų tėvus knyga ir skaitymu“ kalbėjo apie tai, kaip išsiugdomas įprotis skaityti, plačiai aptarė išorinę ir vidinę skaitymo motyvaciją. Lektorė nuodugniai išnagrinėjo skirtingų amžiaus grupių vaikų suvokimo skirtumus, kuriuos  būtina žinoti dirbant su tam tikro amžiaus vaikais. Daug dėmesio skirta vaikų, tėvų ir bibliotekininkų ištekliams, padedantiems ugdyti skaitytoją, pateiktos pagrindinės skaitytojo ugdymo strategijos.

Menotyrininkė dr.  Jolita Liškevičienė skaitė pranešimą „Paveikslėlių knygos – ankstyvojo skaitymo pranašai“. Lektorė supažindino su paveikslėlių knygų klasifikacija, aiškino, kaip skaitomos tokios knygos, pateikė geruosius tokio tipo knygų pavyzdžius.

Didelio susidomėjimo sulaukė lektorės Kristinos Savickytės pranešimas „Skaitymas su ikimokyklinukais: praktiniai bibliotekininkų mokymai“. Seminaro dalyviai sužinojo, kas trukdo ir kas gali padėti kūrėjui – bibliotekininkui, renginio organizatoriui, kokie sėkmingo renginio garantai, kaip pasiruošti užsiėmimui, kokia turėtų būti jo struktūra. Lektorė pasidalino patirtimi, kokius metodus naudoja dirbdama su vaikais iki 3 metų amžiaus, o kokie tinkami darbui su 4–6 metų vaikais, pateikė naudingų veiklas iliustruojančių praktinių pavyzdžių.

Bibliotekininkams, dirbantiems su vaikais, seminaro temos buvo aktualios, pranešimai – įdomūs, o praktiniai mokymai – ypač naudingi. Išgirstą informaciją pritaikius praktikoje, užsiėmimai ir renginiai vaikams bibliotekose neabejotinai taps profesionalesni, įvairesni ir labiau sudomins mažuosius lankytojus.