Naujų knygų lentynoje

Vaizdas be pavadinimo
Pradžia:2019-01-15 8:30
Pabaiga:2019-01-31 19:30
Vieta:Didžioji skaitykla
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Pristatome keletą įdomesnių knygų iš parodos „Nauji leidiniai”, kurią galite rasti bibliotekos Respublikos g. 14 Didžiojoje skaitykloje II a. Paroda atnaujinama du kartus per mėnesį – 1 ir 15 dienomis. Kviečiame susipažinti!

LIETUVOS PARTIZANAI 1944 – 1986. – Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018. – 159 p.
Šis nuotraukų albumas skiriamas Lietuvos partizanams, kovojusiems su sovietų okupantais, atminti. Leidinys sudarytas remiantis chronologiniu principu, t. y. nuotraukos išdėstytos nuosekliai nuo ankstyviausių iki vėlyviausių laikų, jose nurodytos įamžintų partizanų pareigos ir slapyvardžiai tokie, kokie buvo būtent tuo momentu. Į albumą įtraukta 120 itin aukštos kokybės laisvės kovotojų nuotraukų, atspindinčių jų kovas, gyvenimą ir buitį. Nuotraukos buvo surinktos iš 23 šaltinių – muziejų valstybinių ir šeimos archyvų, privačių rinkinių ir kolekcijų. Leidinio pabaigoje pateikiami išsamūs nuotraukų komentarai.

PETRAUSKAS RIMVYDAS. LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ: politika ir visuomenė vėlyvaisiais viduramžiais. – Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017. – 447 p.
Tai istoriko prof. Rimvydo Petrausko teminis istorinių studijų rinkinys, kuriame nagrinėjami ir aprašomi politiniai ir socialiniai Viduramžių Lietuvos reiškiniai – dinastinio valdymo įtvirtinimas, pagonių valdovų diplomatinės veiklos sąlygos ir galimybės, istorinės ir genealoginės sąmonės atsiradimas, laisvės sampratos įvairovė, riteriško gyvenimo formų sklaida ir kt. Tikrinami paplitę tradiciniai istorijos siužetai ir istoriografijos teiginiai – ar valstiečiams įbaudžiavinimas reiškė laisvės praradimą, kiek Lietuvoje būta vakarietiškos riterių kultūros ir feodalizmo, ar tikrai Lietuvos valdovai ir Ordino riteriai buvo nesutaikomi priešai, ar europiniai diduomenės titulai atsirado tik kaip užsienio dinastijų galios ir lietuvių didikų tuštybės išraiška?

BUKELEVIČIŪTĖ DALIA, BUTKUS ZENONAS, ČERNIAUSKAS NORBERTAS ir kt. SOCIALINIAI POKYČIAI LIETUVOS VALSTYBĖJE 1918-1940 METAIS. – Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 415 p.
Monografijoje tiriamas po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrusios Lietuvos valstybės posūkis į socialinę pažangą, aiškinama, kaip valstybingumas padėjo įveikti užsikonservavusias socialines negandas ir pastūmėjo mūsų šalį modernėjimo linkme. Knygą sudaro šeši skyriai: Lietuvos socialinė struktūra atkuriant valstybę (1918-1922 m.); Žemės reforma ir jos poveikis Lietuvos socialinei struktūrai; Žemės ūkio kooperacija ir Lietuvos ūkininkų ekonominė pažanga; Urbanizacija; Švietimo socialinis prieinamumas; Socialinės apsaugos politika.

SHIPP JOSH. SUAUGUSIŲJŲ GIDAS PO PAAUGLIŲ PASAULĮ. – Vilnius: Vaga, 2018.
Bestselerių autorius Joshas Shippas buvo sunkiausias paauglys, galima sakyti pamestinukas, keliavęs per įvairiausių įtėvių namus. Taigi, turime pačio sunkiausio paauglio patarimus, kaip elgtis su sunkiais paaugliais tėvams bei globėjams. Pabrėždamas atjautos, pasitikėjimo ir padrąsinimo svarbą, knygos autorius suskaido paauglio gyvenimą į fazes su joms būdingais pokyčiais, tikslais ir iššūkiais, pateikia informaciją apie paauglių smegenyse vykstančias transformacijas, dalijasi aukščiausio lygio paauglių ir suaugusiųjų santykių ekspertų patirtimi, siūlo praktinius scenarijus, kuriais vadovaujantis galima lengviau susidoroti su tokiomis sudėtingomis temomis kaip: atleidimas, bendravimas, pasitikėjimas, patyčios, sunkūs pokalbiai.

RADVILAVIČIŪTĖ GIEDRA. TEKSTŲ PERSEKIOJIMAS: Esė apie rašytojus ir žmones. – Vilnius: Apostrofa, 2018. – 233 p.
Nacionalinės premijos laureatė rašytoja G. Radvilavičiūtė pastaruoju metu yra viena skaitomiausių lietuvių esė žanro atstovių. „Tekstų persekiojimas” – tai trečioji autorės knyga. Leidinio viršelyje esanti paantraštė brėžia orientyrą – „Esė apie rašytojus ir žmones“. Aiškindama iš kur atsirado ši takoskyra, autorė nedaugžodžiavo. Pasak jos, rašytojai – jautrūs niekšai. Išgyvendami daugelio žmonių likimus, nebeskiria dėmesio artimiesiems. „Kai mano dukra buvo maža, ji yra sakiusi, kad sunku gyventi šalia rašančio žmogaus. Vis atsimenu tai. Rašytojai – sudėtingi žmonės, skiriasi nuo paprastų žmonių“, – trumpai knygos pavadinimo esmę apibrėžė autorė.

Informaciją parengė
Vartotojų aptarnavimo skyriaus
vyresn. bibliotekininkė Violeta Paltarokienė