Surasta projektų: 20

Virtuali Filosofijos skaitykla

Virtuali Filosofijos skaitykla yra karantino metu Molėtų r. sav. viešajai bibliotekai bendradarbiaujant sufilosofe dr. Lina Vidauskyte sukurta inovatyvi paslauga skaitytojams peržengusi rajono ribas. Kuruojantprofesionaliam filosofui skaitytojų grupė gilinasi į filosofinius tekstus įjungdama vizualiuosius menus ir savogyvenimo patirtis. Gauti skaitinius bei gaires ir dalyvauti raštu ar prisijungiant prie virtualių susitikimų galivisi norintys nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo….. Skaityti daugiau

kupiskio-vb-1

Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste

Projekto tikslas – įgyvendinant Kupiškio miesto veiklos strategijas padidinti mažas pajamas gaunančių šeimų narių socialinę ir kultūrinę integraciją. Savanorių mokymai, šeimų sutelktumo skatinimas per šviečiamojo ir pramoginio pobūdžio, kultūros ir pažinimo edukacinius užsiėmimus.

kupiskio-vb-1

HO skulptūros, prabylančios autoriaus balsu

Tikslas – sukurti naują kultūrinio turizmo, aktyvaus ir turiningo laisvalaikio paslaugą kupiškėnams ir Kupiškio miesto svečiams, atkreipiant dėmesį į Henriko Orakausko skulptūras, pristatant jas informacinių lentelių pagalba ir paties autoriaus balsu. Prie labiausiai lankomų Henriko Orakausko skulptūrų pastatytos informacinės lentelės su QR kodais, kuriuos nuskaičius mobiliuoju įrenginiu specialios programėlės pagalba pasigirsta meno kūrinių autoriaus balsu….. Skaityti daugiau

kupiskio-vb-1

Kalbanti siena

Projekto tikslas – poezijos, sienų tapybos ir modernių technologinių sprendimų sinteze aktualizuoti Kupiškio kultūrinę savastį. Ant vieno pastato sienų bus sukurtas sienų tapybos darbas poeto, kupiškėno Valdemaro Kukulo poezijos motyvais ir įdiegtas technologinis sprendimas, leisiantis išklausyti paties poeto balsu skaitomas jo eiles. Apjungiant skirtingas kultūros kryptis aktualizuojama Kupiškio krašto kultūra – nepelnytai pamiršto garsaus poeto….. Skaityti daugiau

Knyga kitaip arba kitokių knygų formatuose baltų etninės kultūros ženklai

Įvairiomis veiklomis suteikti galimybę susipažinti su etnine kultūra Utenos regiono vaikams ir jaunuoliams iš įvairių socialinių grupių.  Paskatinti jų meninę saviraišką, skaitymo įgūdžius. Pasitelkus profesionalius menininkus parengta kūrybinių dirbtuvių ciklai, pleneras  tikslinėms  regiono grupėms. Rengiama sukurtų produktų parodos, jų atidarymai.

rajono-biblioteka

„Praeities ir dabarties koliažas“ 2021 m.

Projekto tikslas – kultūrinės-istorinės atminties išsaugojimas ir sklaida naujomis formomis ir inovatyviais būdais, kultūrinio turizmo objektų populiarinimas. Panevėžio rajono biblioteka projekto veiklomis planuoja populiarinant kultūrinį turizmą, didinti kultūrinės-istorinės atminties išsaugojimą ir sklaidą pasirenkant naujas formas ir inovatyvius būdus. Projektas skiriamas skulptoriaus Juozo Zikaro metams.

rajono-biblioteka

Interaktyvus žvilgsnis į krašto istoriją 2021 m.

Krašto istorijos pristatymas, sukuriant inovatyvius pažinimo būdus, didinat muziejų pasiekiamumą, patrauklumą, aktualumą. Sukurta interaktyvi skaitmeninė programa įtrauks lankytojus į krašto pažinimo procesus, susipažįstant su istoriniu knygnešystės laikmečiu. Programa bus pristatoma muziejuose bei skaitmeninėje platformoje.

rajono-biblioteka

„INTERaktyvūs žaidimai: Maminukų akademijos edukacijos“

Projekto tikslas – tęsiant ,,Maminukų  akademijos“ veiklą – sukurti interaktyvių žaidimų platformą, kurios pagalba lankytojai bus supažindinami su senaisiais liaudies žaidimais, Panevėžio regiono tradicijomis. Bus skatinama kūrybinė partnerystė tarp menininkų ir meno mėgėjų, įgyvendinami bendri kūrybiniai sumanymai. Programą sudaro edukaciniai užsiėmimai, edukacinės profesionalių kultūros ir meno kūrėjų programos bei iniciatyvos vaikams ir jų tėveliams.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Neparašyti tekstai

Prisimenant žymių krašto rašytojų, vertėjų, partizanų B. Krivicko ir M. Indriliūno kultūrinę savastį, skatintas nūdienos jaunų žmonių kūrybinis potencialas, saviraiškos paieškos kultūrinėje plotmėje, žadintas jų tautinis identitetas, vystyti partnerystės gebėjimai, realizuojant kūrybines idėjas. Tuo tikslu buvo sukurtas internetinis blogas „Neparašyti tekstai“, Facebook paskyra ir Instagram paskyra „Neparašyti tekstai“. Šiose paskyrose talpinami gimnazistų kūrybiniai darbai ir….. Skaityti daugiau