Neparašyti tekstai

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
  • Projektą rengia

  • Kategorijos

  • Projekto trukmė

    2021 04 07–2021 10 20
  • Vykdymo metai

  • Apie projektą

    Prisimenant žymių krašto rašytojų, vertėjų, partizanų B. Krivicko ir M. Indriliūno kultūrinę savastį, skatintas nūdienos jaunų žmonių kūrybinis potencialas, saviraiškos paieškos kultūrinėje plotmėje, žadintas jų tautinis identitetas, vystyti partnerystės gebėjimai, realizuojant kūrybines idėjas. Tuo tikslu buvo sukurtas internetinis blogas „Neparašyti tekstai“, Facebook paskyra ir Instagram paskyra „Neparašyti tekstai“. Šiose paskyrose talpinami gimnazistų kūrybiniai darbai ir jaunųjų vertėjų darbai. Biržų „Saulės“ ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijų moksleiviai dalyvavo virtualiose kūrybinėse dirbtuvėse, kurioms vadovavo poetas, eseistas Donatas Petrošius, vyko virtualus susitikimas su jaunaisiais vertėjais iš Vilniaus, kurie sutiko dalyvauti šiame projekte. Birželio 12 d. Gataučiuose, buvusioje M. Indriliūno sodyboje-muziejuje vyko gimnazistų ir jaunųjų vertėjų kūrybinių skaitymų popietė „Matyk pasaulį brolio akimis“. Jiems talkino Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“ (vad. N. Kaulinienė). Rugsėjo 11 d. projekto dalyvius ir visus biržiečius sukvietė į Biržų SVB salę susitikimas su kraštiečiais vertėjais „Įsiklausę į tekstus“. Vertėjo darbo patirtimi dalinosi Povilas Gasiulis, Irena Varnaitė. Apie pirmuosius vertėjus iš Biržų krašto kalbėjo žurnalistas, kraštotyrininkas Algirdas Butkevičius, o apie vertimus iš latvių kalbos pranešimą skaitė doc. Dr. Regina Kvašytė.

  • Tikslinės grupės

  • Kontaktinė informacija

    Liuda Prunskienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, birzukrastas.rastuose@gmail.com , tel.: 8 698 13 963
  • Finansavimo šaltinis

  • Partneriai

  • Rūšys