Projektas „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“

Projekto trukmė: 2019 01 02–2019 12 30

Projekto pristatymas:
Regioninis projektas. Projekto tikslas – kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Projekte vaikai mokosi suvokti žodžio prasmės svarbą, kalbos tikslumą. Projekto  įgyvendintojai bei mokytojai  turi galimybę stebėti dalyvių tobulėjimą, kūrybinį brendimą, meno suvokimo, skonio, realybės traktuotės pokyčius. Nepertraukiamas procesas kelia jaunųjų kūrėjų ir bendradarbiaujančių projekte mokytojų pasitikėjimą. Jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūryba kartą per mėnesį  spausdinama krašto dienraščio ,,Sekundė“ skiltyje „Nevėžis“, platinama partnerių svetainėse.

Projekto metu planuojamos veiklos:

▪ Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą;

▪ Sudaryti saviraiškos sąlygas polinkį kūrybai turintiems mokiniams, įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus;

▪ Surengti 4 kūrybines dirbtuves kuriantiems mokiniams ir pedagogams;

▪ Išleisti 12 ,,Nevėžio“ atlankų  krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengti 12 ,,Nevėžio“ puslapių  portaluose AINA ir „Jūsų Panevėžys“;

▪ Išleisti 15 jaunųjų kūrybos puslapių regiono miestų (Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių) tradiciniuose laikraščiuose;

▪ Parengti ir išspausdinti leidinį ,,Jaunųjų kūrėjų almanachas 2018“ (Tiražas 300 egz.);

▪ Surengti almanacho pristatymo ir SIDABRINIO NEVĖŽIO skulptūrėlių įteikimo renginį.

Numatomas projekto rezultatas:
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe logo

LKT_Logotipas