Mokymosi visą gyvenimą veiklų organizavimas

Mokymai regiono mokyklų bibliotekų specialistams pagal PAVB lektorių parengtas mokymų programas:

Duomenų bazės – mokymuisi, darbui, laisvalaikiui

Programos pavadinimas DUOMENŲ BAZĖS – MOKYMUISI, DARBUI, LAISVALAIKIUI
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasGilinti žinias apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes
Programos uždaviniai– Gebėti atlikti paiešką Lietuvos bibliotekų prenumeruojamose DB,
– Gebėti tvarkyti rastą informaciją: persiųsti, išsaugoti, cituoti.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su informacijos paieška EBSCO Publishing duomenų bazėje, išbandysite mokslinių straipsnių paieškos nustatymus, atliksite praktines užduotis. Naxos music library duomenų bazėje rasite daug klasikinės ir kitų žanrų muzikos aukštos kokybės garso įrašų, taip pat garsinių knygų, kino filmų muzikos, informacinės-pažintinės medžiagos. Taylor&Francis duomenų bazėje atrasite viso teksto mokslinius žurnalus humanitarinių, socialinių, fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų klausimais.
Programos trukmė
4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2022 m.

Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas elektroniniuose informacijos šaltiniuose

Programos pavadinimasINFORMACIJOS PAIEŠKOS STRATEGIJA IR EFEKTYVUS PANAUDOJIMAS
ELEKTRONINIUOSE INFORMACIJOS ŠALTINIUOSE
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie pagrindinius informacijos paieškos strategijos etapus, supažindinti su duomenų baze Infolex, Lietuvos virtualia biblioteka bei portalu IBiblioteka, specializuotomis paieškos sistemomis, suteikti žinių apie atvirąją prieigą.
Programos uždaviniai– Gebėti nustatyti informacijos poreikį,
– Gebėti numatyti paieškos klausimo formulavimo kriterijus,
– Atlikti efektyvią paiešką duomenų bazėje Infolex, Lietuvos virtualiojoje bibliotekoje, portale I-biblioteka, bei atvirosios prieigos šaltiniuose.
Trumpas programos aprašymasSusipažinę su mokomąja medžiaga ir atlikę praktines užduotis gebėsite nustatyti informacijos poreikį ir planuoti informacijos paiešką, pasirinkti tinkamus reikšminius žodžius, tinkamai suformuluoti užklausą ir atlikti efektyvią paiešką.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika ir paieškos ypatumai

Programos pavadinimasPRENUMERUOJAMŲ DUOMENŲ BAZIŲ PANAUDOS STATISTIKA IR PAIEŠKOS YPATUMAI
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasAptarti pagrindinius statistikos rodiklius ir standartus bei kitus elektroninių išteklių administravimo klausimus EBSCO ir Naxos Music Library duomenų bazėse, duomenų bazių viešinimą vartotojams bei paieškos ypatumus.
Programos uždaviniai– Nustatyti pagrindinius statistikos rodiklius,
– Gebėti analizuoti statistinius rodiklius ir suformuoti išvestines,
– Naxos Music Library ir EBSCO Publishing DB administravimas ir viešinimas,
– Informacijos paieškos, išsaugojimo Naxos Music Library ir EBSCO Publishing DB ypatumai.
Trumpas programos aprašymasMokymai skirti Panevėžio regiono SVB duomenų bazių administratoriams, kitiems SVB darbuotojams. Išmoksite nustatyti statistinius rodiklius ir suformuoti išvestines, išbandysite įvairius mokslinių straipsnių paieškos nustatymus, atliksite praktines užduotis.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Pažintis su elektronine knyga

Programos pavadinimasPAŽINTIS SU ELEKTRONINE KNYGA
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos  Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslas– Supažindinti įvairaus amžiaus vartotojus su elektroninių visateksčių knygų skaitymo, atsisiuntimo, išsaugojimo ypatumais, jų privalumais ir trūkumais;
– išmokti, kaip atsisiųsti, išsisaugoti el. knygas.
Programos uždaviniai– Pristatyti portalą I-biblioteka, duomenų bazės EBSCO Publishing ir laisvosios prieigos išteklių elektronines knygas,
– Išmokyti atsisiųsti, išsisaugoti el. knygas,
– Suteikti praktinių metodinių patarimų, kad skaitymas būtų efektyvus,
Įtvirtinti žinias, atliekant praktines užduotis.
Trumpas programos aprašymasMokymuose sužinosite kur galima rasti ir skaityti lietuvių autorių ir į lietuvių kalbą išverstas el. knygas bei knygas anglų kalba EBSCO prenumeruojamoje duomenų bazėje, kaip jas pasiskolinti, kokios yra el. knygų ypatybės.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.

Projektų rengimas. Praktika

Programos pavadinimasPROJEKTŲ RENGIMAS. PRAKTIKA
Programos formaMokymai gali būti kontaktiniai, nuotoliniai
Programos lektoriusLAIMA BUTKŪNIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie projektų paraiškų rengimą LKT finansuojamų programų konkursams
Programos uždaviniai– Supažindinti su svarbiausiomis projekto aprašymo dalimis,
– Išmokyti užpildyti paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus realaus projekto planavimo procese.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su projekto struktūra: projekto pristatymas (projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė auditorija, veiklų sklaida ir prieinamumo didinimo priemonės bei veiklų ir rezultatų viešinimas); projekto tikslas; projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai; sąmata ir jos pildymo praktiniai pavyzdžiai. Atliksite praktinę užduotį – pildysite paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus imituojant teikti realų projektą.
Programos trukmė5 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2021 m.

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas

Programos pavadinimasSKAITMENINIŲ NUOTRAUKŲ APDOROJIMAS
Programos formaNuotoliniai mokymai
Programos lektoriusJOLANTA GORSKIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė, el. p. jolanta.gorskiene@pavb.lt
Programos tikslas– Supažindinti specialistus su internete esančiomis priemonėmis, kurių pagalba galima redaguoti nuotraukas ir paveikslėlius,
– Pristatyti nuotraukų peržiūros ir korekcijos programą „IrfanView“.
Programos uždaviniai– Išmokyti įkelti nuotraukas į internetinę saugyklą laikymui, redagavimui ir bendrinimui,
– Mokėti atlikti pagrindinius nuotraukų redagavimo veiksmus,
– Išmokyti redaguoti nuotraukas su peržiūros ir korekcijos programa „IrfanView“.
Trumpas programos aprašymasSusipažinsite su nuotraukų ir paveikslėlių redagavimo priemonėmis, išmoksite kurti nuotraukų koliažus naudojant „Google“ nuotraukas.
Susipažinsite su „IrfanView“ programa: kaip sumažinti paveikslėlį, spalvotą nuotrauką perversti juodai/balta, ją pasukti, apkirpti, koreguoti spalvas, užrašyti tekstą, įrėminti, išsaugoti. Sužinosite, kaip skenuoti nuotraukas ir dokumentus išmaniosiomis programėlėmis.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2021 m.

Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus

Programos pavadinimasSKAITYMO SKATINIMAS INTEGRUOJANT PASAKOJIMO IR BIBLIOTERAPIJOS METODUS
Programos formaKontaktiniai arba nuotoliniai mokymai
Programos lektoriusŠARŪNĖ LEIKIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt
Programos tikslasDidinti įvairaus amžiaus kūrybingų, kritiškai mąstančių, vaikų skaitytojų skaičių, naudojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Programos uždaviniai– Atskleisti prasmingo skaitymo vertes, suteikti praktinių metodinių patarimų, kad skaitymas būtų efektyvus ir įdomus įvairioms vaikų amžiaus grupėms,
– Pristatyti pasakojimo metodą, kaip priemonę reikštis vaizdinei kalbinei raiškai ir būdą ugdant būsimą skaitytoją,
– Supažindinti dalyvius su biblioterapinėmis skaitymo galimybėmis taikant edukacinius biblioterapijos modelius,
– Įtvirtinti žinias atliekant praktines užduotis diskusijų metu.
Trumpas programos aprašymasMokymų metu dėstoma teorinė informacija pasitelkiant tematiškai atitinkamus vizualus. Integruojamos praktinės, kūrybinės ir terapinės veiklos informacijos įsisavinimui didinti ir įvairių metodų taikymui. Mokymų dalyvis gebės savarankiškai atskleisti prasmingo, įdomaus ir efektyvaus skaitymo vertes, išmanys pasakojimo teoriją ir išmoks taikyti tam tikrus pasakojimo metodus. Pagilins žinias biblioterapijos srityje ir išmoks taikyti pagrindinį „trijų ratų“ biblioterapijos metodą pasitelkiant edukacinius elementus.  
Programos trukmė4 ak. val
Programos parengimo/atnaujinimo metaiPrograma parengta 2021 m., atnaujinta 2022 m.
Nuotoliniai mokymai

 

Kontaktinė informacija:
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (8 45) 50 20 38, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Konsultacijos regiono mokyklų bibliotekininkams profesiniais klausimais

Kviečiame susipažinti su PAVB teikiamomis metodinėmis paslaugomis bibliotekų specialistams

Informacinė medžiaga „Duomenų bazių panaudojimo galimybės”

Ebsco

Kviečiame atrasti duomenų bazes naujausiai informacijai pasiekti.

Kontaktinė informacija:
Gitana Užkurėlienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė
Tel. (8 45) 46 57 67, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt

Metodinės priemonės