Ekspertų paslaugos

Mokymų organizavimas pagal PAVB specialistų parengtas programas
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Panevėžio regiono bibliotekų renginių, parodų, kultūros dienų ir kt. priemonių organizavimas PAVB
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
Tel. (0 45) 50 20 38, el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt

Dalinimasis edukacijų metodika (ETNO kilimas ir kt.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Apie skaitymą vaikams: metodinė priemonė tėvams ir bibliotekininkams
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Vaikų literatūros kūrinių sąrašų parengimas aktualiomis temomis (pvz., metų laikai, Kaziuko mugė, spalvos, laiko mašina ir pan.)
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė
Tel. (0 45) 43 56 77 el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt

Garso ir vaizdo įrašų proginių rinkinių bei jų sąrašų parengimas atskiromis temomis (pvz., Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinų dienų, etnokultūros, įvairiems teminiams vakarams ir pan.)
Nomeda Tvarkūnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 55 52, el. p. nomeda.tvarkuniene@pavb.lt

Mediatekos įrašų skolinimas regiono bibliotekų renginiams apipavidalinti
Nomeda Tvarkūnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (0 45) 46 55 52, el. p. nomeda.tvarkuniene@pavb.lt

Specializuotos ekskursijos bibliotekininkams
Rūta Juzėnienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (0 45) 46 57 67, el. p. ruta.juzeniene@pavb.lt