Stažuočių temos

  1. Darbo su jaunimu organizavimas bibliotekose. Atviros jaunimo erdvės (AJE) įkūrimas.
  2. Bibliotekos fondų organizavimas.
  3. Edukacinės veiklos organizavimas.
  4. Kultūros paveldo veiklų organizavimas bibliotekoje.
  5. Dokumentų katalogavimas LIBIS.
  6. Metodinės ir tiriamosios veiklos organizavimas bibliotekoje.
  7. Vartotojų aptarnavimas. TBA darbo organizavimas.
  8. Klubų veiklų koordinavimas ir organizavimas bibliotekoje.