Stažuočių temos

  1. Darbo su jaunimu organizavimas bibliotekose. Atviros jaunimo erdvės (AJE) įkūrimas.
  2. Bibliotekos fondų organizavimas.
  3. Vartotojų aptarnavimas. LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis.
  4. Edukacinės veiklos organizavimas.
  5. Kultūros paveldo veiklų organizavimas bibliotekoje.