Seminaras „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“

Irena Stonkuvienė. Biblioteka kaip edukacinė erdvė 1

Irena Stonkuvienė. Biblioteka kaip edukacinė erdvė 2

Irena Stonkuvienė. Biblioteka kaip edukacinė erdvė 3

2017 m. rugsėjo-spalio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka surengė projekto „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ tris seminarus „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“ (po 2 dienas). Juose mokėsi Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistai.

Dviejuose, rugsėjo 19–20 ir spalio 2–3 d., Panevėžyje surengtuose seminaruose žinių sėmėsi 56 Rokiškio, Anykščių, Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Panevėžio miesto ir rajono, Panevėžio mokyklų bibliotekininkai, dirbantys ar ketinantys dirbti su edukacinėmis programomis. Analogiškas seminaras organizuotas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Jame dalyvavo 28 specialistai iš Molėtų, Ignalinos, Zarasų, Utenos ir kitų apskrities savivaldybių bibliotekų.

Seminarą vedė ir praktiniam darbui vadovavo lektorės iš Vilniaus universiteto doc. dr. Irena Stonkuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska.

Teorinėje seminarų dalyje nagrinėtos tokios temos kaip edukacijos samprata, tikslai, uždaviniai ir principai, edukacinių programų kūrimo principai, gilintasi, kokių kompetencijų reiktų bibliotekininkams kaip ugdytojams. Praktinių užsiėmimų metu vyko aktyvus darbas grupėse, pasirenkami skirtingi edukacinių programų kūrimo metodai ir principai. Kiekviena grupė pristatė savo sukurtą ir siūloma edukacinę programą, buvo aptartos jų įgyvendinimo galimybės, galimos kliūtys ir pan.

Lektorės mokymus vedė naudodamos įvairias žinių pateikimo formas tiek teorinių, tiek praktinių užsiėmimų metu.

Keturių dalių projektą „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ vykdo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Projekto metu suteikta galimybė mokytis 84-iems Panevėžio regiono bibliotekininkams, kurie bibliotekose inicijuoja, rengia ir vykdo edukacines programas ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, suaugusiesiems, šeimoms, neįgaliesiems (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems).

Visų mokymuose dalyvavusių specialistų laukia psichologinių žinių seminaras (lektorė Irena Ramoškaitė), paskaitos apie užsienio patirtį „O kaipgi kitur? Edukacinės veiklos ypatumai viešosiose ir mokyklų bibliotekose Prancūzijoje“ (lektorė dr. Laura Brochet) peržiūra, paskui bus surengta dviejų dienų edukacinių programų kūrimo stovykla.

Projekto rėmėjai
Kulturos-ministerija

LKT_Logotipas