Projekto „Pasakojame apie kultūros paveldą II“ mokymai „Pasakojimo metodo taikymas kuriant ekskursijas apie nekilnojamo kultūros paveldo objektus“ Panevėžio regiono bibliotekų specialistams