Panevėžio regiono bibliotekų specialistų mokymų grafikas 2017 m. spalio – gruodžio mėn.

2017 m. spalio–gruodžio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai vykdė Panevėžio veiklos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų mokymus. Pasiūlytos naujos paklausios programos, surengti išvažiuojamieji mokymai regiono bibliotekose ir stažuotės apskrities bibliotekoje.

Per trumpą vykdymo laikotarpį surengti 28 mokymai, juose dalyvavo 245 specialistai. Mokymai truko 112 val.

Buvo surengti 7 išvažiuojamieji mokymai, kurie vyko Anykščių rajono savivaldybės Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosiose bibliotekose, taip pat Kupiškio, Ignalinos, Molėtų rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai mokėsi apskrities bibliotekoje.

2017 m. PAVB specialistai parengė 3 naujas mokymų programas, kurios susilaukė didelio Panevėžio regiono bibliotekų specialistų dėmesio ir buvo gerai įvertintos. Šias mokymų programas apskrities bibliotekos specialistai parengė apsižvelgdami į Panevėžio regiono bibliotekininkų kvalifikacinius poreikius.

Programą „Darbas su atvirojo kodo dokumentų maketavimo programa „Scribus“ (lektorius Informacinių technologijų skyriaus inžinierius programuotojas Aivaras Neimontas) 78 % mokymų dalyvių įvertino kaip visiškai atitikusią jų lūkesčius ir poreikius, 78 % dalyvių vertinimo anketose pažymėjo, kad gebės savarankiškai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje.

Mokymuose „Projektų rengimas. Praktika“ (lektorė Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Laima Butkūnienė) dalyvavę 82% mokymų dalyvių teigė, kad gautos žinios atitiko jų lūkesčius ir poreikius. Dalyviai komentavo, kad mokymai buvo labai informatyvūs, dėstytoja pateikė puikių pavyzdžių ir suteikė daug naudingų žinių. Didelė dalis dalyvių pageidautų ilgesnės šių mokymų trukmės.

Net 95 % mokymų dalyvių, dalyvavusių mokymuose „Bibliotekininkystės pradžiamokslis“ (lektorė Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus bibliotekininkė ekspertė Rūta Juzėnienė), teigė, kad šie mokymai visiškai atitiko jų lūkesčius ir poreikius, 92 % dalyvių teigė, kad gebės savarankiškai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje. Dalyviai vertinimo anketose akcentavo, kad dėstytoja įdomiai ir kompetentingai pateikė informaciją, buvo daug aktualios vaizdinės medžiagos.

Taip pat bibliotekininkai pageidavo mokymų „Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas“ (lektorė Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Audronė Palionienė), kurie populiarūs ir reikalingi jau kelerius metus. Mokymai pravesti Biržų, Molėtų, Kupiškio ir Anykščių bibliotekų specialistams.

Apskrities bibliotekoje organizuotos 6 stažuotės, kuriose dalyvavo Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai. Septynių valandų stažuotę sudarė 3 temos: „Kraštotyra ir paveldas bibliotekoje: laikmečio iššūkiai ir inovatyvumo paieškos“„Dokumentų stacionarių parodų organizavimas“ ir „Virtualių parodų kūrimas nemokamais Google įrankiais“.

Stažuočių metu bibliotekų darbuotojai susipažino su Juozo Miltinio palikimo studijų centro parodomis, leidybine ir edukacine veikla. Centro vadovė Angelė Mikelinskaitė pristatė Juozo Miltinio asmeninę biblioteką ir centre veikiančią pastovią ekspoziciją.

Apie kraštotyrinę ir paveldo aktualinimo veiklą apskrities bibliotekoje, tradicijas ir pokyčius, apie kraštotyros fondo ir jo dokumentavimo bei sklaidos organizavimą, kraštiečių asmeninių bibliotekų ir rankraščių fondų kaupimą, tvarkymą, informacijos viešinimą savo patirtimi su kolegomis dalinosi Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Audronė Palionienė ir vyresnioji bibliotekininkė-metodininkė Asta Rimkūnienė.

Stažuotėse buvo pateikta informacija apie leidinių stacionarių parodų organizavimą bibliotekoje (pristatė Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė – metodininkė Birutė Urbanavičienė).

Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja Jovita Verbickienė stažuočių dalyvius mokė sukurti virtualią parodą naudojantis nemokamais „Google“ įrankiais.

Vertinimų anketose 79% dalyvių pažymėjo, kad stažuotė visiškai atitiko lūkesčius ir poreikius, 73 % dalyvių teigė, kad gebės savarankiškai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje. Puikiai įvertintas lektorių darbas. Dauguma stažuočių dalyvių liko patenkinti tokiu mokymų organizavimu ir norėtų daugiau mokymų apie veiklų viešinimą, apie reklamos priemonių gamybą ir pan.

Kartu su lektoriais į Panevėžio regiono bibliotekas vyko apskrities bibliotekos Atviros jaunimo erdvės koordinatorė Malvina Zimblienė ir vedė edukacinius užsiėmimus. Ignalinos ir Biržų rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų lankytojams pravesta edukacija „Kūrybinės atvirukų gamybos dirbtuvės“, Rokiškio bibliotekų lankytojai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Literatūrinis protmūšis“.