Medijų ir informacinio raštingumo mokymų Panevėžio regiono bibliotekų specialistų andragoginėms kompetencijoms tobulinti 2023 m. grafikas