Registracija į mokymus „Aš esu kūrėjas“

Liko vietų: 16.

Mokymai vyks spalio 20 d. (antradienį) 1519 val. bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje.
Projektas: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas.
Projektiniai mokymai skirti Panevėžio mieste gyvenantiems, ekonomiškai neaktyviems (bedarbiai, moksleiviai, nedirbantys pagal ilgalaikio, trumpalaikio darbo sutartis) 1429 metų jaunuoliams.

Registracija į mokymus jau baigėsi.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Visi suteikti duomenys yra tvarkomi ir naudojami tik su šiuo renginiu susijusios informacijos sklaidai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.