Elžbietos Jodinskaitės kraštotyros skaitykla

Respublikos g. 14, II a.
Tel. (0 45) 46 16 00

Du foteliai, sofa, staliukas, išdėliotos gėlės šviesioje bibliotekos skaityklos erdvėje

Tai erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie Panevėžio kraštą ir žymius jo žmones. Nuolat veikia naujausių kraštotyrinių leidinių paroda. Individualios vietos darbui asmeniniais kompiuteriais, erdvės darbui grupėmis, dvi kompiuterizuotos darbo vietos su savitarnos skenavimo įranga (A4 ir A3 formato dokumentams), skirtos asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimui. Veikia belaidis internetas.

Atvirą skaityklos fondą sudaro daugiau nei 4 000 leidinių kolekcija apie Panevėžį bei visą jo apskritį (Biržus, Pasvalį, Kupiškį, Rokiškį).

Skaitykloje eksponuojami leidiniai ir iš bibliotekai dovanotų žymių kraštiečių asmeninių bibliotekų kolekcijų. Čia rasite išeivijos rašytojo Kazimiero Barėno, filosofo Arvydo Šliogerio, pirmosios bibliotekos direktorės Elžbietos Jodinskaitės, literatūrologės Vandos Zaborskaitės, Rimgaudo Banio donelaitianos, pedagogių Elenos Gabulaitės, Aleksandros Šilgalytės, dvasininkų Algirdo Dauknio, Juozapo Antanavičiaus, aktorių Stasio Petronaičio ir Reginos Zdanavičiūtės, teatrologės Laimos Rapšytės, esperantininkų Palmiros ir Telesforo Lukoševičių asmeninių bibliotekų knygų.

Besidomintys Panevėžio spauda gali skaityti skaitmenines laikraščių „Panevėžio tiesa“, „Tėvynė“, „Laisvas žodis“, „Sąjūdžio žodis“ versijas tiesiog kompiuterio ekrane.

Skaityklos atvirasis fondas laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos elektroninį katalogą neužsakomi. Šioje skaitykloje aptarnaujami ir tie lankytojai, kuriems reikalingi leidiniai ar kiti dokumentai iš bibliotekos Retų knygų ar Rankraščių fondų.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet ir atsako į užklausas apie Panevėžio kraštą, jo kraštiečius.