Elžbietos Jodinskaitės kraštotyros skaitykla

Respublikos g. 14, II a.

Tel. (8 45) 46 16 00, el. p.krastotyra@pavb.lt

Dvi knygų lentynos, pilnos knygų ir foteliai skaityklos aplinkoje

Tai erdvė, kurioje rasite gausios informacijos apie Panevėžio kraštą ir žymius jo žmones. Nuolat veikia naujausių kraštotyrinių leidinių paroda.

Individualios vietos darbui asmeniniais kompiuteriais, erdvės darbui grupėmis, dvi kompiuterizuotos darbo vietos su savitarnos skenavimo įranga (A4 ir A3 formato dokumentams), skirtos asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimui. Veikia belaidis internetas.

Besidomintiems Panevėžio spauda – skaitmeninės laikraščių „Panevėžio tiesa“ (už 1945–1982 metus), „Tėvynė“ (už 1962–1967 metus), „Laisvas žodis“ bei „Sąjūdžio žodis“ versijos tiesiog kompiuterio ekrane.

Atvirą skaityklos fondą sudaro daugiau nei 4 000 leidinių pačiomis įvairiausiomis temomis:

  • grožinės literatūros kūriniai,
  • informaciniai leidiniai,
  • žemėlapiai,
  • meno albumai.

Kraštotyros fondas – leidinių kolekcija apie Panevėžį bei visą jo apskritį (Biržus, Pasvalį, Kupiškį, Rokiškį).

Atskiros skaityklos erdvės skirtos bibliotekai dovanotų žymių kraštiečių asmeninių bibliotekų kolekcijoms – išeivijos rašytojo Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos lituaninių knygų kolekcijai, filosofo Arvydo Šliogerio asmeninei bibliotekai, pirmosios bibliotekos direktorės Elžbietos Jodinskaitės, literatūrologės Vandos Zaborskaitės, Rimgaudo Banio donelaitianos, pedagogių Elenos Gabulaitės, Aleksandros Šilgalytės, dvasininkų Algirdo Dauknio, Juozapo Antanavičiaus, aktorių Stasio Petronaičio ir Reginos Zdanavičiūtės, teatrologės Laimos Rapšytės, esperantininkų Palmiros ir Telesforo Lukoševičių asmeninių bibliotekų leidiniams.

Skaityklos atvirasis fondas laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi. Skaitytojams pageidaujant, darbuotojai gali užsakyti dokumentus iš bibliotekos Retų knygų fondo, Asmenų knygų kolekcijų bei Rankraščių fondų.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl užklausų apie Panevėžio kraštą.