Administracija

Greta Kėvelaitienė (direktorė)Tel. (0 45) 46 55 51
Mobilus tel. +370 630 37 800

Vidinis tel. 201

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

Dmitrij Kudriavcev nuotrauka

Greta Kėvelaitienė Vilniaus universitete Istorijos fakultete įgijusi Istorijos mokslų bakalauro laipsnį.

Mokslinę karjerą tęsė Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete, kur gilino Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos žinias. 2018 m. Gretai Kėvelaitienei suteiktas magistro laipsnis, įteikta rektoriaus padėka.

Darbinė patirtis

Nuo 2024 m. sausio mėn. Greta Kėvelaitienė vadovauja Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai.

2020–2024 01 02 ėjo Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovės pareigas (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka).

2017–2020 m. ėjo Vaikų literatūros skyriaus vadovės pareigas (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka).

2017–2019 m. ėjo kultūros projektų vadovės pareigas (Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras).

2015–2017 m. ėjo Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vadybininkės / l. e. skyriaus vadovės pareigas (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka).

Atstovavimas

Greta Kėvelaitienė bibliotekų bendruomenėje yra gerai žinoma. Ji moderuoja nacionalinio lygio profesinius renginius, atstovauja Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką ir/ar šalies bibliotekininkų bendruomenę radijo, televizijos laidose ir tinklalaidėse. Skaito pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, publikuoja kultūros paveldo, istorijos aktualinimo ir profesinius straipsnius, dalyvauja įvairiuose projektuose: ERASMUS+ KA1, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo projektuose, taip pat veda mokymus.

Išskirtiniai pranešimai konferencijose

  • „1941–1944 m. JAV lietuvių diasporos siekio atkurti nepriklausomybę atspindžiai JAV spaudoje“, konferencijoje „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raida 1944–2018 metais (2019 m.)
  • „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ir miesto tautinių mažumų bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės paralelės“, konferencijoje „Biblioteka – skirtingas kultūras jungianti erdvė“ (2018 m.)
  • „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų dokumentų įprasminimas minint Lietuvos šimtmetį“, konferencijoje „Biblioteka ir 100-metis: kodėl ir kaip turėtume minėti?“ (2017 m.)

Įvertinimai ir narystė

  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos geriausio 2022 jaunojo bibliotekininko vardas ir premija už indėlį kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir didinant jos atsparumą informacinėms grėsmėms, skatinant ir plėtojant bendras bibliotekų veiklas medijų ir informacinio raštingumo bei skaitymo skatinimo srityje, profesionalų Lietuvos bibliotekų atstovavimą užsienyje ir gerosios praktikos sklaidą (2022 m.)
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėka už profesionalumą įgyvendinant nacionalines bibliotekų veiklos programas, inovatyvius krašto kultūros paveldo sklaidos projektus ir bibliotekos-regioninio kompetencijų centro veiklas (2022 m.)
  • Panevėžio miesto mero padėka už svarų indėlį kuriant autentišką Panevėžio kultūrinę tapatybę, profesionalų darbą puoselėjant vietos kultūrinę atmintį: kultūros paveldą aktualizuojančių ekskursijų vedimą, dokumentinį bibliotekos paveldą ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą įprasminančios ekspozicijos „Bitės aruodai“ įkūrimą, pirmosios bibliotekos vadovės Elžbietos Jodinskaitės atminimo įprasminimą atnaujintoje bibliotekos skaitykloje, kitų garbių Panevėžio krašto asmenybių atminimo puoselėjimą (2022 m.)
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėka už aktyvią veiklą Lietuvos bibliotekininkų draugijoje, Jaunųjų specialistų sekcijos atgaivinimą ir tarptautinių veiklų organizavimą (2021 m.)
  • Nuo 2015 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyriaus bibliotekininkų draugijos narė. Nuo 2020 m. iki šiol Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, kur šiuo metu užima Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotojos pareigas.

Irmina Girnienė (l. e. direktorės pavaduotojos kultūrinei veiklai pareigas)Tel. (0 45) 46 68 61

Renata Sirutienė (teisininkė)Tel. (0 45) 50 20 32

Santa Seibutienė (administratorė)Tel. (0 45) 46 55 51

Vita Malinskienė (vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams)Tel. (0 45) 50 16 53