Administracija

Jurgita Bugailiškienė (direktorė)Tel. (8 45) 46 55 51
Mobilus tel. +370 630 37 800

Vidinis tel. 201
Jurgita Bugailiškienė

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

J. Bugailiškienė 2000 m. baigė Anykščių A. Vienuolio gimnaziją. 2004 m. ji įgijo menų bakalauro laipsnį (dizaino (juvelyrikos ir kalvystės) studijų programa) Vilniaus dailės akademijoje. 2006 m. J. Bugailiškienė baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistrantūrą, įgijo komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinį laipsnį (knygotyros studijų programa). Absolventė įvertinta Magna cum laude diplomu. 2014 m. J. Bugailiškienė papildomai mokėsi Kazimiero Simonavičiaus universiteto parengtoje neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje „Sumaniojo turizmo technologijų kūrimas ir taikymas regioninei plėtrai“ (30 ECTS kreditų).

Dirbdama viešojo administravimo sektoriuje ir plėtodama kūrybinį verslą, J. Bugailiškienė įgijo viešojo administravimo bei projektų valdymo, kultūros ir meno programų, koncepcijų rengimo patirties:

2007–2011 m. J. Bugailiškienė dirbo Anykščių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje vyriausiąja specialiste kultūrai. 2011–2012 m. ji buvo Anykščių rajono mero patarėja, kuravo kultūros ir kultūrinio turizmo sritis, organizavo projekto „Anykščiai – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinė“ veiklas, buvo šio projekto vadovė.

2011–2014 m. J. Bugailiškienė dirbo nacionaliniuose Ugdymo plėtotės centro projektuose: „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ ir „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas,  taikant šiuolaikines priemones“.

2013-2014 m. J. Bugailiškienė dirbo projektų vadove Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. 2015–2018 m. ji dirbo kūrybinių ir plėtros projektų vadove UAB „Bugiris“. 2017–2018 m. kaip užimtumo specialistė papildomai darbavosi Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale.

Įgyvendintos J. Bugailiškienės iniciatyvos ir visuomeninė veikla kultūros sektoriuje:

2017 m. J. Bugailiškienė kartu su Daiva Ivanauskaite ir Anykščių kultūros įstaigomis organizavo tarptautinį Anykščių pasakojimo festivalis SEKAS, buvo šio festivalio vadovė. Tais pačiais metais sukūrė ir koordinavo Antano Baranausko klėtelės gaubto jubiliejinės ekspozicijos koncepcijos įrengimo projektą; parengė Anykščių miesto paraišką UNESCO kūrybiškų miestų tinklui, buvo idėjos bendraautorė.

J. Bugailiškienė buvo viena iš Anykščių rajono kultūros strategijos 2015–2025 m. rengėjų, projekto vadovė. Ji taip pat rengė Anykščių – kalbančio miesto paraišką Europos kultūros sostinės 2022 konkursui, buvo viena iš bendraautorių.

J. Bugailiškienė yra dirbusiAnykščių rajono savivaldybės kultūros projektų rėmimo programos paraiškų vertinimo eksperte, komisijos nare, Lietuvos kultūros tarybosprojektų paraiškų vertinimo eksperte. 2007–2012 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narė, 2015–2018 m. – šios tarybos pirmininko pavaduotoja, 2016–2018 m. – Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narė. 

J. Bugailiškienė yra sukaupusi daugiau nei 10 metų patirties kultūros projektų valdymo, paraiškų administravimo srityse:

2018 m. parengta paraiška ir gautas finansavimas projektui „Burbiškio kaime esančios viešosios erdvės su vandens telkiniu atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“, paraiškos teikėjas Anykščių rajono Burbiškio kaimo bendruomenė, paraiškos rengėja, projekto konsultantė J. Bugailiškienė.

2017 m. gautas finansavimas šioms užsakovų ekspozicijų koncepcijoms ir projektinėms paraiškoms, kur J. Bugailiškienė buvo koncepcijos autorė ir paraiškos rengėja: „Knygos anatomija: knygos vaikams“, „Spaudos fotografo I. Girčio kambarys – traukos centras ir kūrybinė erdvė“ (paraiškų teikėjas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka), „Baranauskas kalba šiandien. Aktualiosios A. Baranausko klėtelės gaubto ekspozicijos ašys“ (paraiškos teikėjas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus).

2017 m. įvykdyti projektai:„Tarptautinis Anykščių pasakojimo festivalis SEKAS“ ir „Likimų medžiotojas“ – „Sielių“ serijos 7-osios knygos leidyba“. Projektų vykdytojas Pasaulio anykštėnų bendrija, projektų vadovė J. Bugailiškienė.

2015 m. J. Bugailiškienėįvykdė 2 nuosavo verslo plėtros projektus: gauta Lietuvos darbo biržos subsidija, įkurta 1 darbo vieta, 1 etatas; gauta Anykščių rajono savivaldybės parama, įsigyti du lazeriai graviravimui ir markiravimui ant įvairių paviršių.

2014 m. J. Bugailiškienė parengė ir kartu su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąja biblioteka įgyvendino projektus: „Aš bibliotekoje: matau, liečiu, girdžiu“, „Istorijos ir žmonės – tekstai paraštėse“, „Bendravimas su knyga – tradicijos ir inovatvalandės bibliotekoje“, „Akivaras“ – „Sielių“ serijos 6-osios knygos leidyba“, „Pasakojimai glostomam moliui“, „Bendravimas su knyga“, leidinio „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“ 3 knygos leidyba, Europos dienos projektas „M-ES(K) 10!“.

J. Bugailiškienė, kaip projektų vadovė dirbo Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos bibliotekoje įgyvendindama projektą „Minties galerija – kūrybiškas dialogas mokyklos bibliotekoje“ (2012–2013 m.).

Dirbdama Anykščių rajono savivaldybėje parengė ir įgyvendino projektą „Mano kultūros dienoraštis. Anykščiai“ pelniusį Anykščiams Lietuvos kultūros sostinės 2012 vardą.J. Bugailiškienė parengė ir vadovavo tarptautiniam projektui Anykščiuose „Kultūrinio turizmo plėtra susigiminiavusių miestų veikloje“ (2008 m.)

Greta Kėvelaitienė (l. e. direktorės pavaduotojos kultūrinei veiklai pareigas)Mobilus tel. +370 643 04 929
Tel. (8 45) 46 68 61

Renata Sirutienė (teisininkė)Tel. (8 45) 50 20 32

Santa Seibutienė (administratorė)Tel. (8 45) 46 55 51

Vita Malinskienė (vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams)Tel. (8 45) 50 16 53