Mažasis ukrainiečių-lietuvių kalbų žodynas = Малий українсько-литовський словник

atsisiųsti

Mažasis ukrainiečių-lietuvių kalbų žodynas yra pirmas ir vienintelis Lietuvos ir Ukrainos leksikografijos istorijoje dvikalbis ukrainiečių ir lietuvių kalbų žodynas. Jame pateikta apie 20 000 antraštinių žodžių. Žodyne dominuoja bendrinės ukrainiečių kalbos leksika bei labiausiai paplitę mokslo ir technikos terminai, prie kurių pateikiamos vartojimo srities pažymos. Antraštiniai žodžiai iliustruojami žodžių junginiais, frazeologizmais ar trumpais sakiniais, kuriuose atsispindi enciklopedinė informacija apie Ukrainos istoriją, kultūrą, gamtą, mokslą, ekonomiką ir kt. Žodyno vertė yra keleriopa: mokslinė, nes jame pateikta informacija apie ukrainiečių ir lietuvių kalbų pagrindinę leksinę bazę, pažintinė, nes žodynas – viena iš priemonių, populiarinanti negiminingas ukrainiečių ir lietuvių kalbas, skatinanti domėtis šių šalių kultūra, istorija ir ryšiais, ir mokomoji, nes žodynas padės Lietuvoje ir Ukrainoje gyvenantiems ukrainiečiams mokytis lietuvių kalbos“, – teigia viena žodyno sudarytojų dr. Aurelija Gritėnienė.