1084

Savas svetimas dainius: Adamas Mickewiczius lietuvių literatūros kanone (1883-1940)

Ši knyga skirta apmąstyti nevienareikšmiam Adamo Mickiewicziaus (1798–1855) statusui XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje besiformavusiame lietuvių literatūros kanone. Analizė parodė, kad daugiausia įtampų tiek aiškinantis lietuvių literatūros sampratą, tiek ir steigiant jos kanoną anuomet kėlė lenkakalbių istorinės Lietuvos rašytojų palikimas, o Mickiewicziaus kūryba yra reprezentatyviausia lenkakalbio istorinės Lietuvos paveldo dalis. Šiuo tyrimu….. Skaityti daugiau