juozo-albino-luksos-daumanto-19401941-m-biografijos-puslapiai

Juozo Albino Lukšos-Daumanto 1940-1941 m. biografijos puslapiai = Pages from the biography of Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941

Juozo Albino Lukšos-Daumanto rezistencinė veikla pirmosios sovietų okupacijos Lietuvoje (1940–1941 m.) laikotarpiu prasidėjo jam jau turint šiokios tokios pogrindinės veiklos patirties. Dar prieš Sovietų Sąjungos 1940 m. vasarą įvykdytą okupaciją ir aneksiją, t. y. dar mokindamasis Veiverių valdžios vidurinės mokykloje, jis įsitraukia į nelegalios, Prezidento Antano Smetonos 1930 m. uždraustos moksleivių ateitininkų sąjungos, kuri netapo….. Skaityti daugiau