Parodų katalogai ir informaciniai leidiniai

Povilaitis, Stasys. Po repeticijų : [fotografijų paroda] : katalogas / sudarytojai: Angelė Mikelinskaitė, Stasys Povilaitis. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2018. – [28] p., įsk. virš. – ISBN 978-9955-659-89-1

Eidrigevičius, Stasys. Šaknys ir šakos : [piešinių] parodos katalogas [2016. 12. 02 – 2017. 01. 02, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016. – [22] p. – ISBN 978-609-95275-5-0

Public libraries of Northeastern Lithuania : flexible today and wired for the future / Įžang. str. autorė Virginija Švedienė. – [Panevėžys : Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library, 2016]. – [10] p.

Laisvės šaukliai : parodos, skirtos Lietuvos Sąjūdžio spaudos 25-erių metų jubiliejui, katalogas : [Panevėžys] 2013 m. rugpjūčio 13 d. – spalio 30 d. / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Reklamos forma], 2013. – 27, [1] p. – ISBN 978-609-8104-06-6

Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras : [informacinis leidinys / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – [Panevėžys] : [Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], [2011]. – 1 lankstinys : iliustr.

Kazimieras Barėnas, 1907-2006 : rašytojas, leidėjas, vertėjas : [bukletas] / [sudarė Rita Kosmauskienė]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys (8 p.)

Aido draugijai 100: Tarptautinio ekslibrisų konkurso katalogas = Catalogue of International Ex libris Competition / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; Panevėžio bibliofilų klubas; sudarytoja Laima Butkūnienė. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2006 – 40 p.

Kunigui Alfonsui Lipniūnui 100: Parodos bukletas : 2005 03 08 – 2005 04 11 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; sudarytoja Albina Saladūnaitė. – [Panevėžys, 2005]. – 1 lankstinys (4 p.)

Keturi spaudos draudimo dešimtmečiai Panevėžio krašte: knygos, žmonės, atmintis = Four Decades of the Press Ban in Panevėžys Region: Books, People, Memory: parodos katalogas : 2004 04 21 – 2004 05 07 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; [sudarytoja Ilona Mažylytė]. – [Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, 2005]. – 24 p. – ISBN 9955- 412-81-X

Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas: tapyba, grafika, skulptūra / [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytojas Raimundas Klimavičius]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2004. – 39, [1]p. – ISBN 9955-659-07

Panevėžys: penki šimtmečiai dokumentuose, ikonografijoje ir leidiniuose: parodos, skirtos Panevėžio miesto įkūrimo 500 metų jubiliejui, katalogas / [sudarytojai Raimundas Klimavičius, Margarita Mašalienė]. – [Panevėžys] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2003. – 18, [2] p.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : 80 / [sudarytoja ir teksto autorė Genovaitė Astrauskienė]. – [Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2002. – 15 p. : iliustr. – ISBN 9955-450-33-9.

Juozui Grušui 100: [parodos katalogas: 2001 11 28 – 2002 02 25] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytoja Angelė Mikelinskaitė; dailininkas Povilas Šiaučiūnas. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 200. – 1 lankstinys (6 p): iliustr.

Juozo Miltinio palikimo studijų centras: [informacinis leidinys] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytojos: Angelė Mikelinskaitė, Gaiva Žukauskienė; dailininkas Vygantas Kosmauskas. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, [1999]. – 1 lankstinys (6 p.): iliustr.

Juozas Miltinis ir Paryžius = Juozas Miltinis et Paris: konferencija; Juozo Miltinio gyvenimas ir teatras = Le théâtre et la vie de Juozas Miltinis: paroda: [1999 09 03 : kvietimas – programa] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytojas Arvydas Karaška – Panevėžys, 1999. – 1 lankstinys (8 p.)

Panevėžio krašto asmenvardiniai knygos ženklai = Panevėžys Region Personal Bookplates: paroda, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerija „2-asis aukštas“, 1998. III. 24 – IV.14: katalogas / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytojas Arvydas Karaška; – Panevėžys, 1998. – 24 p., XLVIII iliustr. p.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 1922–1997: [informacinis leidinys; sudarė Genovaitė Astrauskienė] / dail. Vygantas Kosmauskas. – [Panevėžys, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 1997]. – [11 p.], iliustr.

[Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka]: bukletas išleistas suteikiant Panevėžio viešajai bibliotekai Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardą / sudarytojos: Margarita Mašalienė, Albina Saladūnaitė; dailininkė Stasė Medytė. – [Panevėžys: Panevėžio viešoji biblioteka, 1989]. – 1 lankstinys (8 p.): iliustr.

Panevėžio viešajai bibliotekai 60 metų: [informacinis leidinys] / Panevėžio viešoji biblioteka; sudarytojas Leonas Jonušas. – Panevėžys: Panevėžio sp., 1982. – 1 lankstinys (10 p.): iliustr.