Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos mokslinių konferencijų straipsnių rinkiniai

Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste : [straipsnių rinkinys] [sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius] / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 271, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. – (Bibliotheca Lituana ; 5). – ISBN 978-609-459-917-0

Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys : [konferencijos medžiaga, 2015 09 07; sudarytojas Arvydas Pacevičius] / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. – Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. – 276 [1] p. : iliustr., nuotr.  – (Bibliotheca Lituana ; 4). – ISBN 978-9955-33-708-9

Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys : [konferencijos medžiaga, 2014 10 15; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : [Amalkeros leidyba], 2015. – 158 [1] p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9955-659-69-3 

Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose = [Panevėžys region and its people in the memoirs of contemporaries] : [konferencijos medžiaga, 2013 10 16; sudarytoja Margarita Mašalienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2014. – 208, [1] p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9955-659-60-0

Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime = [Reflections of the cultural life of Panevėžys region in the epistolary heritage : konferencijos medžiaga] [sudarytoja Margarita Mašalienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2013. – 133, [1] p., faks. : iliustr., portr. ; 20 cm. – ISBN 978-9955-659-55-6

Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje : [konferencijos medžiaga ir parodos „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikas ir žmonės“ katalogas] [sudarytoja Audronė Palionienė ]/ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. – 79, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – ISBN 978-9955-659-45-7

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the context of Lithuanian culture : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2010 04 08; [sudarytoja, pratarmės autorė Audronė Palionienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  viešoji biblioteka, 2010. – 167, [1] p., : iliustr., faks. – ISBN 978-9955-659-41-9

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė’s manuscript heritage preserved at cultural heritage institutions of Lithuania : konferencijos medžiaga, 2009 03 26; [sudarytoja Audronė Palionienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2009. – 123, [1] p. : iliustr., faksim. – ISBN 978-9955-659-37-2

Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Cultural legacy of emigrants from Panevėžys region at cultural heritage institutions of Lithuania : konferencijos medžiaga, 2008 04 24; [sudarytoja Audronė Palionienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys [i.e. Vilnius] : Versus aureus, 2008. – 151, [1] p. : iliustr., faks. – ISBN 978-9955-34-161-1

Menininkas ir asmenybė : mokslinės konferencijos, skirtos režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga. – Vilnius : Versus aureus, 2008. – 140 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-34-082-9

Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje = Manuscript heritage in Lithuanian culture and historical memory : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2005 04 20; [sudarytoja Genovaitė Astrauskienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. – 143, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-659-12-2

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis praeities ir dabarties sąsajos = [The centenary of the restoration of the Lithuanian press: the link between the past and the present] : mokslinės konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2004 04 21; [sudarytojas Raimundas Klimavičius] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2005. – 96, [2] p. : iliustr. – ISBN 9955-412-79-8

Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis = [The cultural space and people of Panevėžys: the period of the first independence of Lithuania] : mokslinės konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2002 04 04;  [sudarytojas Raimundas Klimavičius] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2003. – 82, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-450-44-4

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: time, people, environment : mokslinės konferencijos pranešimai, parodos, Panevėžys, 2001 03 28; [sudarytoja Genovaitė Astrauskienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės  viešoji biblioteka], 2002. – 82 ,[1]p. : iliustr. – ISBN 9955-450-23-1

Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida = The press in Panevėžys region: publishing and dissemination : mokslinė konferencija, 2000 parodos / [sudarytoja Genovaitė Astrauskienė]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka], 2001. – 107,[1]p. – ISBN 9955-450-04-5

Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos : konferencija, parodos, [Panevėžys, 1999]; [sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Karaška] / [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [UAB „Nevėžio sp.“], 2000. – 94 p. – ISBN 9986-9293-4-2

Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis : konferencija’98, parodos / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys, 1998. – 66 p.