Legendų krašto Kronobergo pasakojimo meno tinklas

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Projekto vykdytojas
Berättarnätet Kronoberg – Sagobygden, Švedija

Projekto partneriai
The Hilmar Alexandersen Foundation (Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norvegija
Storytellers’ Association of Latvia (Latvijas stāstnieku asociācija) Latvija
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva.

Projekto pristatymas
Bendradarbiaujančios institucijos kurs tinklą Nordic-Baltic Storytelling Network. Numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių.

2021 m. ketvirtame ketvirtyje numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių:
Ryga, Jelgava, Rundalė, Kuldiga (Latvija) tema „Pasakojimas darbui bendruomenėse“;
Panevėžys (Lietuva) tema „Pasakojimas edukacijoje“;
Steinkjer (Norvegija) tema „Pasakojimas regioninei plėtrai, skaitmeniniams produktams“.

Projektą finansuoja
Nordic Culture Point fondas