XXI mokslinė konferencija, skirta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms metinėms paminėti

Projekto trukmė 2021 05 01–2021 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai kartu su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir kitų svarbiausių mokslo įstaigų mokslininkais Panevėžyje, bibliotekos patalpose, organizuos XXI mokslinę konferenciją, skatinančią tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kvies aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, bet pagerbti ir paminėti svarbią visuomenės veikėją, rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę kaip pilietinės visuomenės formuotoją. Konferencija pavadinimu „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab.–XX pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“ kvies ne tik skaityti pranešimus, bet ir rengti mokslinius straipsnius, kurie bus išleisti elektroniniame leidinyje ir prieinami ne tik mokslininkams ir tyrinėtojams, bet ir kraštotyros tyrimų mėgėjams.


Projekto metu planuojamos veiklos
XXI mokslinės konferencijos „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab.–XX pr.  ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“ lokalaus paveldo aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis.

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota lokalių (šiuo atveju – Panevėžio krašto) kultūros tyrinėjimų svarba. Šios konferencijos vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, lyginamuoju aspektu, įvairių mokslo sričių atstovų parengti pranešimai, kurie bus sudėti į elektroninį leidinį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe