XIV konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 10 10

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų gimnaziją), tėviškės sodyboje, Čiūrų kaime. Atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su čia veikiančia nuolatine ekspozicija – Lietuvos diplomato,  vertėjo J. Urbšio gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną biblioteka sudaro sąlygas norintiems atvykti į šią sodybą.

Šįmet projektas dėl pandemijos išsiplės ir vyks trijose vietose: Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, Čiūrų k., Panevėžio r.; Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir pirmą kartą Panevėžio kraštotyros muziejuje po restauracijos.

Konferencijos metu vyks Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausi selekcinininkai ir augintojai. „Baltijos kelio gėlės“ paroda pateisino lūkesčius, įnešant dar vieną spalvą į tradicinį projektą, suteikiant jam ne vien dalykinį, bet ir emocinį krūvį.

Projekto metu planuojamos veiklos
2021 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau keturioliktoji konferencija. Konferenciją pradės dainų autorė ir atlikėja Ilona Papečkytė. Programoje – patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, kad menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves Juozo Miltinio teatro aktorius, „Auksinio scenos kryžiaus“ kavalierius, „Sidabrinės gervės“ apdovanojimo laureatas, ministro Juozo Urbšio vaidmens proginiame spektaklyje atlikėjas Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai.
Dalyvaujantiems renginyje bus sudaromos galimybės pabendrauti, padiskutuoti su lektoriais  – I dalyje, tradicinės Gilių kavos pertraukėlės metu, po Ministro ąžuolu ir II dalyje – Panevėžio kraštotyros muziejuje.

Bus surengta Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausi „Baltijos kelio gėlės“ selekcinininkai ir augintojai. Jos atidarymas bus pirmasis visų renginių ciklo, skirto Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienos paminėjimui. Paroda veiks 3 dienas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. +370  688 75 727

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe