XIII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti. Nepriklausomybės atkūrimui – 30

Projekto trukmė: 2020 02 01–2020 12 29

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų realinę), tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija Lietuvos diplomato,  vertėjo gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną norintiems dalyvauti sudaroma galimybė atvykti į J. Urbšio tėviškę.

Antroji konferencijos dalis vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, kur skaitomi pranešimai naujosios istorijos temomis. Po jų vyksta diskusijos.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau tryliktoji konferencija. Konferenciją pradės dainų autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis. Programoje –patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai.

Naujovė – bus surengta Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausieji „Baltijos kelio gėlės“ selekcinininkai ir augintojai. Jos atidarymas bus pirmasis visų renginių ciklo, skirto Baltijos kelio ir Juodojo kaspino paminėjimui. Paroda veiks 3 dienas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. +370  688 75 727.

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe