XII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

Projekto trukmė: 2018 03 31–2019 12 15

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus. Pirmoji konferencijos dalis tradiciškai organizuojama paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur dalyviai turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija, Lietuvos diplomato,  vertėjo gyvenimu ir veikla. Antroji konferencijos dalis vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, kur skaitomi pranešimai naujosios istorijos temomis. Planuojamas išleisti konferencijos pranešimų leidinys.

Projekto metu planuojamos veiklos
2019 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau dvyliktoji konferencija. Konferenciją pradės vienas iš dainų autorių ir atlikėjų: Vladas Bagdonas, Povilas Girdenis,  Kitava, Laura Remeikienė arba „Kūjeliai“. Programoje –patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai, sovietmečio disidentas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe