Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė 2021 08 26 – 2021 12 09

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, skatins sveikos gyvensenos ir emocinės gerovės ugdymą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 16 kiekvieną savaitę  vykstančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, edukologais, sveikatos specialistais ir kitais. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos arba įvedus karantino apribojimus, vyktų nuotoliniai renginiai.

Rugsėjo pradžia bus skirta fizinei ir psichinei sveikatai, jos gerinimui. Bus kalbama apie vaikų adaptaciją darželyje, mokykloje, kaip šeima turėtų pasiruošti naujai pradžiai. Akcentuojama gamtos ir natūralių priemonių svarba sveikatai ir imunitetui gerinti.

Spalis skirtas laisvalaikiui ir laiko planavimo svarbai siekiant harmonijos namuose, literatūrai, kaip vienam iš geriausių laisvalaikio leidimo būdui šeimoje, biblioterapijai.

Lapkritį bus akcentuojama kiekvieno šeimos nario svarba, kalbama apie pasikeitusius šeimos prioritetus gimus vaikeliui ir naujus iššūkius, apie moters savivertę; tėčio įtaką ir ryšį, svarbą šeimoje ir apie vaiko poreikius.

Gruodis skirtas tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, skatinti šeimas tapti aktyviais Panevėžio bendruomenės nariais kviečiant į biblioteką ir pristatant ją kaip patrauklią šeimos laisvalaikio leidimo vietą, organizuojant šeimų kūrybiškumo ekspozicinę mugę „Tai sukūrė šeima“.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 400 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2022 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p.sarune.leikiene@pavb.lt, tel. 8 652 148 54

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe