Po repeticijų

Projekto trukmė: 2018 04 01–2018 12 20

Projekto pristatymas
Miltinio centras, palaikydamas ryšius su vietos bendruomene, jaunimu, mokyklų ir gimnazijų moksleiviais, ieško būdų renginius pristatyti įdomiai ir patraukliai bei surasti deramą vietą šiuolaikinių technologijų amžiuje. Palaikant ryšius su įvairių sričių menininkais stengiamasi pristatyti ne tik jų kūrybą, bet ir parodyti vieno ar kito meno žanro savitumą, raiškos galimybių spektrą, apjungiant į bendrą visumą kelias skirtingas raiškos formas. Tokiu būdu pristatomi ir eksponuojami ne tik skirtingų žanrų meno kūriniai, bet ir apžvelgiama jų atlikimo technika, istorija, supažindinama su naujausiomis ir inovatyviausiomis meno žanro tendencijomis. Tokios iniciatyvos labiausiai pasiteisina ir sulaukiama maksimaliai gerų rezultatų, kai jaunimas, moksleiviai bendradarbiauja su tos srities žinovais, profesionaliais menininkais, kai iš karto gali gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, išbandyti juos dominančias meno atlikimo technikas.

Žinomas fotomenininkas Stasys Povilaitis ilgus metus bendradarbiavo ir palaikė ryšius su režisieriumi Juozu Miltiniu, lankėsi jo namuose, susitiko ir bičiuliavosi su jo aplinkos žmonėmis, aktoriais. Šiuos nedažnus susitikimus, įvairias progas, kartu praleistas laiko akimirkas, aktorių persikūnijimą į personažus ir teatro užkulisinę kasdienybę fotomeninkas fiksavo fotografijose, kurios ir bus eksponuojamos parodoje „Po repeticijų“.

Projekto metu planuojamos veiklos
Paroda
Edukaciniai užsiėmimai

Numatomas projekto rezultatas
Surengta fotomenininko Stasio Povilaičio netikėtų ir unikalių fotografijų paroda;
Suorganizuota kūrybinė edukacija „Po parodos“;
Išleistas parodos katalogas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p.angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas