Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos – IV

Projekto trukmė: 2018 01 08–2018 12 21

Projekto pristatymas
Siekiant pažymėti 2018 m. svarbias šaliai ir mūsų miestui datas,  projekto vykdymo metu bus įgyvendintas priemonių ciklas įvairaus amžiaus lankytojams: eksponuojami „Panevėžio veido dėlionės“ reklaminiai patrauklaus dizaino plakatai, siekiant kuo didesniam visuomenės narių ratui parodyti patrauklų Panevėžio veidą bei supažindinti su jo kultūriniu paveldu, parengta stacionari atsiminimų apie Panevėžį paroda, organizuota tradicinė tarptautinė X-oji kardelių (gladiolus) paroda, miesto šventės metu Laisvės aikštėje veiks „Istorinių knygų ne tik apie Panevėžį skaitykla“ ir kiti renginiai.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginiai, stacionarios ir virtualios parodos bei akcijos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui  ir Panevėžio 515-ajam gimtadieniui. Naujos internetinės rubrikos „Panevėžio veido dėlionė“ sukūrimas ir informacijos sklaida portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ bei Vilniaus, Kauno ir Panevėžio transporto stotelių reklaminiuose stenduose.

Numatomas projekto rezultatas
Virtualios pažintinės Panevėžio krašto ir miesto paveldo informacijos sklaida portale „Panevėžio kraštas virtualiai“, renginių ciklo Lietuvos atkūrimo 100-mečiui ir Panevėžio jubiliejinei sukakčiai organizavimas, naujų vartotojų pritraukimas taikant inovatyvias informacijos pateikimo, sklaidos ir reklamos priemones, sudarančias galimybę mažinti kultūrinę atskirtį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt,
tel. (8 45) 58 25 40

Pojektą finansuoja
LTK_Logotipas       Panevėžio miesto savivaldybė