Naujųjų medijų laboratorija: 2020

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 12 31

Projekto pristatymas
Projektas įvairių meninių, kūrybinių veiklų pagalba mokys jaunimą kūrybiško mąstymo, komandinio darbo, gilins supratimą apie meną, technologijas ir ryšį tarp jų. Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių yra paneigti vis dar klestintį stereotipą, kad menai ir technologijos yra nesuderinami tarpusavyje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bus organizuojami mokymai vaikams ir jaunimui ugdantys įvairias menines kompetencijas šiomis temomis: 3D objektų kūrimo ir jų spausdinimas, fotografijos mokymai, piešimo ir tapybos pagrindų mokymai, grafinio dizaino mokymai, kūrybinio programavimo mokymai. Įvairiomis meninėmis veiklomis bus skatinama vaikų ir jaunimo savirealizacija, ugdomos socialinės ir komandinio darbo kompetencijos, stiprinamas bendruomeniškumas siekiant emocinės gerovės per saugios aplinkos ir palaikymo kultūros sukūrimą veiklų ir užsiėmimų metu. Bus vystomas bendruomeniškumas įtraukiant į projektą mieste veikiančias su jaunimu ir vaikais dirbančias organizacijas ir institucijas.

Projekto rezultatas
Projektas leis jaunuoliams susipažinti su skirtingomis meno sritimis, naujomis kūrybinėmis technologijų galimybėmis, parodys, kad kultūrinis gyvenimas gali būti įdomus, įtraukiantis, įrodys jog technologijos ir menas yra tarpusavyje suderinami, paskatins ir toliau domėtis miesto kultūra ir meno veiklomis. Apimdamas daug skirtingų sričių ir veiklų, projektas paskatins glaudų bendradarbiavimą tarp mokslo, meno, verslo ir žiniasklaidos institucijų. Projektas bus išsamiai pristatomas socialiniuose tinkluose, regiono spaudoje ir prisidės prie bibliotekos bei miesto vardo garsinimo. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Giedrius Zaura, tinklo administratorius, virtualios grafikos studijos koordinatorius, el. p giedrius.zaura@pavb.lt, tel. +370 670 45 558

Projektą finansuoja:

Panevezio-miesto-savivaldybe