Mokslinė konferencija išeivijos dokumentiniam paveldui aktualinti „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, skirta Pasaulio lietuvių metams paminėti

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 16

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka nuo 1998 m. rengia mokslines konferencijas, kuriose tyrinėjama Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų raida, spaudos leidyba ir sklaida, pristatomi rankraščiai ir įvairus egodokumentinis paveldas, skiriamas dėmesys bendro pobūdžio teorinėms ir praktinėms problemoms, aktualioms tarptautiniu mastu, spręsti ir aktualizuoti. 2019 m. nuspręsta mokslinę konferenciją skirti Pasaulio lietuvių metams ir pakviesti tyrinėtojus panagrinėti išeivijos dokumentinį paveldą. Šis bibliotekos renginys yra įtrauktas į Lietuvos vyriausybės renginių Pasaulio lietuvių metams programą.

Projekto metu planuojamos veiklos
2019 m. gegužės mėn. 14 d. kartu su projekto organizaciniu partneriu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu bus surengta tarptautinė mokslinė konferencija Pasaulio lietuvių metams „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“.

Numatomas projekto rezultatas
Sukurta konferencijos interneto svetainė, organizuotas tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“ renginys. Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius planuojama skelbti specialiame 2020 metų Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo „Knygotyra“ tome. Bibliotekos svetainėje bus sukurta nauja rubrika konferencijų rezultatų sklaidai, kurioje talpinamas visų konferencijų archyvas, suskaitmeninti buvusių konferencijų medžiagų leidiniai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas