Mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 01

Projekto pristatymas
Bibliotekoje organizuoti  XIX mokslinę konferenciją, kviečiančią   mokslininkus, paveldo tyrinėtojus aptarti genealogijos ir lokalinės istorijos vaidmenį tinklaveikos visuomenėje, bendruomenių įtraukimą, pristatyti aktualius projektus, genealoginių tapatumų tyrimų rezultatus ir šaltinius, padiskutuoti apie jų prieigą, skaitmeninimą, sklaidą. 

Projekto metu planuojamos veiklos
XIX mokslinės konferencijos „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“ lokalaus paveldo aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir kitomis paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis. Iki 2018 m. pabaigos planuojama parengti pranešimų pagrindu sudarytą mokslinių (recenzuojamų) straipsnių rinkinį tęstiniame Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidžiamame mokslo darbų rinkinyje, serijoje „Bibliotheca Lituana“.  

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų (per 110 dalyvių) auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota lokalių (šiuo atveju – Panevėžio krašto) kultūros tyrinėjimų svarba. Bendradarbiaujant tyrinėtojams bus išvystyta daugiau projektinių kultūros tyrimų aktualinimo ir kultūros paveldo sklaidos organizavimo idėjų. Šio forumo vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, lyginamuoju aspektu pranešimai, parengti įvairių mokslo sričių atstovų. Publikuoti mokslo leidinyje straipsniai naudojami studentų ir mokslininkų, rengiant studijų darbus, vykdant tolesnius tyrinėjimus. Daugelyje konferencijoje pristatomų tyrinėjimų dominuos lokalios, t.y. Panevėžio krašto kultūros istorijos, genealogijos, kraštotyros, šaltiniotyros tema, kas leis plėsti konferencijos dalyvių bei, vėliau, straipsnių rinkinio skaitytojų žinias apie Panevėžio miestą, kraštą, skatins atrasti naujas iš šio krašto kilusias ar jame gyvenusias kultūrai nusipelniusias ir įdomias asmenybes. Konferencijos svečiai turės galimybę susipažinti su Panevėžio miestu, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, lankyti išskirtines šia proga pristatomas parodas bibliotekoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Genovaitė Astrauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai,
genovaite.astrauskiene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė