Miltinis ir jo teatro ženklai Panevėžyje virtualiai

Projekto trukmė: 2019 01 07–2019 12 20

Projekto pristatymas
Tęsiant modernizuotos Miltinio centro ekspozicijos erdvės švietėjiškų veiklų įgyvendinimą ir atsižvelgiant į šiuolaikinio vartotojo poreikius, projektu siekiama įsigyti interaktyvų, lietimų jautrų multifunkcinį stalą su mobiliu, poziciją bet kokiu kampu galinčiu transformuoti įrenginio stovu bei internetinio turinio naudojimo galimybe ir sukurti interaktyvų edukacinį turinį. Įrenginio privalumas – jo mobilumas – galimybė ne tik naudoti bet kurioje Miltinio namų erdvėje, išvykstamųjų-reprezentacinių renginių metu ar vykdyti išvykstamąsias edukacijas, bet ir sudaryti sąlygas turiniu naudotis regėjimo negalią turintiems asmenims dėl galimybės maksimaliai didinti jame patalpintus vaizdus ir tekstus. Kiekvieno paveikslėlio įkėlimo veiksmas apie objektą susietas ir su garsine informacija, ir su vaizdine informacija.
Tikslas:
Atnaujintos ekspozicijos aktualinimas toliau diegiant inovatyvias ir mobilias technologijas, suteikiant galimybę Miltinio centro lankytojams modernių technologijų pagalba atrasti ir inovatyviai susipažinti su istorinėmis Panevėžio dramos teatro vietomis mieste.
Ugdyti kultūrinį ir istorinį tapatumą.
Vykdyti edukacines išvykas į miesto ir regiono įstaigas ir mokyklas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Edukaciniame žaidime-viktorinoje bus naudojami skaitmeninti su teatro istorijos vietomis susiję vaizdai ir įdomiai pateiktas turinys. Edukacijos dalyviai bus supažindinti su istorinėmis Miltinio ir jo teatro vietomis, galės patys jomis apkeliauti interaktyviame stale, o vėliau domėtis iš savo kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių. Žaidimo pabaigoje – vedlys į viktoriną pažintinių žinių užtvirtinimui.

Edukacija bus patraukli ne tik inovatyviu turinio pateikimu, bet ir pažintine prasme. Jos privalumas – informacijos pritaikymas tiek jaunesnių, tiek vyresnių klasių moksleiviams. Įrenginys bus laisvai prieinamas tiek individualiai, tiek grupėms, be to tai bus ne tik kultūrinio bei istorinio tapatumo ugdymo vieta, bet ir IT kompetencijų ugdomoji priemonė, susipažinimo su inovatyviomis technologijomis vieta.

Numatomas projekto rezultatas
Įsigyti interaktyvų stalą Miltinio centro edukacinėms veikloms. Interaktyvaus stalo platformoje virtualiai pateikti su Panevėžio teatro istorija susijusias vietas. Sukurti virtualų edukacinį mokomąjį žaidimą

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LTK_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe logo