KOMANDiruotė

Projekto trukmė: 2021 lapkritis – gruodis

Projekto pristatymas
Iniciatyva „KOMANDiruotė“ sieksime padėti jaunimo organizacijoms sustiprinti tarpusavio saitus ir lengviau įtraukti naujus narius, organizuojant komandos lipdymo ir komandinio darbo užsiėmimus. Užsiėmimų metu Panevėžio jaunimo organizacijos stiprins savo narių tarpusavio ryšį ir mokysis dirbti komandiškai, kas padės efektyviau ir greičiau spręsti problemas, vienys senus ir naujus narius, tokiu būdu sulipdydama stiprią, produktyviai dirbančią komandą.

Projekto metu planuojamos veiklos

  • 1,5–2 val. trukmės komandos stiprinimo užsiėmimai organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms kartu su AJE darbuotojais ir savanoriais. Viso – 3–5 užsiėmimai (esant poreikiui ir daugiau).
  • Galimybė organizuoti komandinio darbo užsiėmimus, savarankiškai pasitelkiant iniciatyvos metu nupirktas priemones (komandiniai stalo žaidimai ir kt.).

Projekto rezultatas
Komandinio darbo mokymuose dalyvavusios jaunimo organizacijos ar neformalios grupės sustiprins tarpusavio ryšį su senbuvių ir naujų narių komanda bei pastiprins komandinio darbo kompetencijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas