Jubiliejai po Melpomenės ženklu

Projekto trukmė: 2020 03 01–2020 12 27

Projekto pristatymas
Projektas „Jubiliejai po Melpomenės ženklu“ – tai  Panevėžio dramos teatro įkūrimo 80-mečio bei teatro kūrėjų – Vaclovo Blėdžio (1920–1999), Alberto Stepankos (1920–1998), Vyganto Kosmausko (1960–2001) – jubiliejinių sukakčių paminėjimas, surengiant šias sukaktis pažyminčius renginius, kurie skatins suprasti šių asmenybių reikšmę mūsų dienų gyvenimui bei prisiminti teatro istoriją.

Projekto metu planuojamos veiklos
Sukakčių minėjimo renginiams numatoma: surinkti su teatro ir kino aktoriumi išlikusius filmuotus kadrus ir sumontuoti edukacinį pažintinį filmą, atskleidžiantį aktoriaus V. Blėdžio gyvenimą ir kūrybą, išeksponuoti parodą; bendradarbiaujant su kraštotyros muziejumi surengti dailininko-scenografo A. Stepankos darbų retrospektyvinę parodą; dailininko-senografo V. Kosmausko plakatus pristatyti Panevėžio J. Miltinio dramos teatro erdvėse.

Projekto rezultatas
Projekto įgyvendinimo metu bus paminėtos Panevėžio dramos teatro ir jo asmenybių jubiliejinės sukaktys, teatro istorija ir kūrėjai pristatyti miesto bendruomenei. Surengtuose kultūriniuose renginiuose bus aktualinamas į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą įtrauktas mieste saugomas kultūrinis paveldas, ugdomas kultūrinis tapatumas, puoselėjama atmintis. Renginiai, skirti legendinio teatro asmenybių sukaktims paminėti, įsilies į bendrą jubiliejinių renginių paminėjimo kontekstą mieste.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Juozo Miltinio palikimo studijų centro vyr. bibliotekininkė, el.p. miltinis@pavb.lt, tel. +370 616 19 168

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe