Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2019 01 02–2019 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį  krašto dienraštyje ,,Sekundė“ skiriamas atlankas „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2019 metais bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruoja projekto partnerių –Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio menų gimnazijos – vyresniųjų klasių jaunieji dailininkai. Naujovė – 2019 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai. Atskiroje iškilmingoje ceremonijoje iš kelių pretendentų atrinktiems nominantams, jaunajam literatui ir iliustruotojui, bus įteiktas metų apdovanojimas – skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos specialiai sukurtos statulėlės ,,SIDABRINIS NEVĖŽIS“, kitas nominacijas žymintys prizai „Sidabriniams Nevėžiukams“. Šiame Metų renginyje bus pristatomas ir septintasis „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui:
– 12 atlankų „Nevėžis“ Panevėžio krašto dienraštyje „Sekundė“,
– leidinys „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2019“.

Ilgainiui projektas taps vienu iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių Panevėžio jaunimo kultūrą. 2019 metais bus paskatinti literatūrinei kūrybai apie 80-90, iliustravimo menui – apie 40 moksleivių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas Panevėžio miesto savivaldybė