Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 160!

Projekto trukmė 2021 03 01–2021 12 01

Projekto pristatymas
Biblioteka inicijuoja leidybos projektą „Gabrielei Petkevičaitei-Bitei- 160“, kurio metu būtų išleista albumas. Leidžiamą albumą sudarys tokie skyriai: įvadinis žodis, kurį parengs profesorė Viktorija Daujotytė, pagal šiame projekte pateiktą konferencijoje skaityto pranešimo temą; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir kūrybos apžvalginis tekstas; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir veiklos chronologinis aprašymas; Šeima ir artimieji; Vaikystė ir mokymosi metai; Visuomeninė ir kultūrinė veikla; Pedagoginis darbas; Kūryba; Gyvenimo saulėlydis. Albumas sudarytas iš Lietuvos kultūros paveldo saugyklose saugomų su rašytojos gyvenimą, veiklą ir kūrybą atspindinčių fotografijų bei dokumentų vaizdų.

Projekto metu planuojamos veiklos
Knygos pristatymo renginiai, viešinimo akcijos, ekskursijos, edukacijos ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo metinių įprasminimas Panevėžio mieste. Siekiant optimaliai viešinti išleistą leidinį, šalia knygos pristatymo bus rengiamas interaktyvus testas „16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam jubiliejui“, jo tikslas – pritraukti jaunąją auditoriją. Jubiliejiniais metais Biblioteka pristatys naują ekspozicijos erdvę, kurioje bus pristatomi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės leidiniai, jos namų aplinka, senosios Bibliotekos knygos. Pasakojimo meno (storytelling) metodu sukurtos ekskursijos ir edukacijos leis dar labiau pažinti šią asmenybę.

Projekto rezultatas
Sukurti ir išleisti iliustruotą albumą skirtą išskirtinei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybei. Knygos pristatymu skatinti visuomenės istorinį tapatumo pažinimą. Siekiamas rezultatas: 300 egz. knyga, formatas: 21×23 cm. Apimtis: 5–6 spaudos lankai. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 049 29

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe