Eskizavimo klubas

Projekto trukmė: 2021 spalis – gruodis

Projekto pristatymas
Kūryba yra ne tik meninę vertę turinčio rezultato siekimas, bet ir saviraiška, terapija, kurios metu išlaisvinamos negatyvios emocijos, geriau susipažįstama su savimi. Neretai įprasti švietimo sistemoje taikomi meno pažinimo metodai tinka tik mažai daliai jaunimo, dėl to prarandama galimybė pažinti save visapusiškai arba lieka nerealizuoti talentai vizualiesiems menams.
Taip pat, populiarėjant medijoms ir socialiniams tinklams, yra reikalingi gebėjimai kurti vizualų turinį, dizainą.
Iniciatyva „Eskizavimo klubas“ kviesime pažinti įvairias dailės formas, technikas, įtrauksime jaunimą į kūrybinę veiklą ir savęs pažinimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kūrybinį jaunimo potencialą atskleidžiantys ir ugdantys užsiėmimai jaunimui, meno terapijos ir intuityviojo piešimo sesijos.

Projekto rezultatas
Dalyvavę jaunuoliai pastiprins savo kompetencijas meno srityje, išbandys naujas technikas, atras naujas savirealizacijos galimybes ir išlaisvins susikaupusias neigiamas emocijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas