Biblioteka arčiau tavęs

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 20

Projekto pristatymas
Projekto metu biblioteka numato sukurti mobiliąją aplikaciją, sujungsiančią vienuolika Panevėžio ir Utenos regione veikiančių bibliotekų (toliau – Bibliotekų) į virtualų bibliotekų ir vartotojų tinklą. Šį tinklą sudarys visos regione veikiančios Bibliotekos ir jų filialai, kuriems programėlėje bus sukurtos atskiros virtualios aplinkos. Vartotojui programėlėje pasirinkus vieną iš bibliotekų jis bus nukreipiamas į būtent tai bibliotekai sukurtą virtualią aplinką, kurioje bus galimybė matyti artimiausius renginius, visas teikiamas paslaugas bei kitą vartotojui aktualią informaciją. Mobili programėlė ne tik sutrumpins vartotojo informacijos paieškos kelią, tačiau padės išspręsti ir kitą šiandien aktualią regiono bibliotekų, turinčių statiškas informacines svetaines problemą – suteiks bibliotekoms galimybę patraukliai ištransliuoti informaciją.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Sukurti programą, sujungsiančią Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančias bibliotekas į virtualų tinklą.
2. Naudojant GPS technologiją užtikrinti vartotojo buvimo vietos ir programėlės ryšį.
3. Užtikrinti netrikdomą programėlės veikimą (numatyti programėlės priežiūros darbus, apmokyti naudotis programėle bibliotekos darbuotojus, teikti konsultacijas vartotojams).
4. Užtikrinti nenutrūkstamą komunikaciją apie naują paslaugą (pasitelkus skirtingus komunikacijos kanalus skelbti informaciją apie paslaugą, analizuoti grįžtamąjį ryšį).

Projekto rezultatas
Sukurta inovatyvi mobili aplikacija Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančių bibliotekų vartotojams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje Toma Apynytė-Kirslienė, vyr. bibliotekininkė, el.p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt , tel. (8 45) 50 20 36

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas