Partnerystė projektuose

 • Vykdomi projektai

  Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: enciklopedinio žinyno rengimas

  Projekto trukmė iki 2022 metų pabaigos

  Projekto vykdytojas
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

  Projekto partneriai
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

  Projekto pristatymas
  Projekto tikslas – išleisti išsamų enciklopedinį Lietuvių ekslibriso kūrėjų žinyną. Šis leidinys taptų fundamentaliu veikalu, pristatančiu XX–XXI amžiaus ekslibrisų – reikšmingų kultūros, knygos istorijos objektų, vertingų meno kūrinių – autorius. Planuojama, kad gausiai iliustruotame enciklopediniame žinyne bus pateikta apie 500 straipsnių, iš kurių kelios dešimtys bus iš Panevėžio krašto.

  Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
  Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. nr. (8 45) 58 25 40

  Projektą finansuoja

  LKT_Logotipas

  ZELDA, Green and Sustainable Library Erasmus+ project

  Projekto trukmė: 2019–2021 m.

  Projekto vykdytojas
  Gradska Knjižnica Rijeka, Kroatija

  Projekto partneriai
  Mestna Knjižnica Ljubljana, Slovėnija
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva

  Projekto pristatymas

  ZELDA, „Žalioji“ ir tvari biblioteka“, Erasmus+ programos projektas yra Rijekos miesto bibliotekos projektas, kurio pagrindinis tikslas – perimti gerąją Europos viešųjų bibliotekų praktiką tvarios aplinkos, „žaliosios“ bibliotekos kūrimo srityje. Rijekos miesto biblioteka yra viena iš pagrindinių Rijekos miesto kultūros įstaigų, kuri nuo 2018 iki 2022 m. patenka į didelių pertvarkos procesų ciklą, įtakojančių ne tik pačios bibliotekos, bet ir visos Rijekos istoriją. Rijekos miesto biblioteka siekia tapti modernia, dinamiška biblioteka, o jos darbuotojai turi tikslą įtraukti gerąją Europos bibliotekų praktiką ir naujus metodus į kasdienę savo bibliotekos veiklą. Siekdami sukurti savo vartotojams patrauklias šiuolaikines paslaugas bei tapti ekologiška ir tvaria biblioteka, Rijekos bibliotekininkai lankysis tose Europos viešosiose bibliotekose, kurios kuria tvarią aplinką „žaliosios“ bibliotekos srityje, o taip pat įtraukia įvairias savo vartotojų grupes į edukacijas, skatinančias kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas. Perėmę Europos viešųjų bibliotekų gerąją patirtį, Rijekos miesto bibliotekos darbuotojai šias idėjas sieks įdiegti savo bibliotekoje, kurdami novatoriškas edukacines programas. Taip pat šiomis idėjomis Rijekos bibliotekininkai dalinsis su savo kolegomis Primorsko-goranska apskrityje ir visos Kroatijos bibliotekininkais.

  2019 m. numatytas darbo stebėjimo vizitas į Liublianos miesto biblioteką Slovėnijoje, 2021 m. –  virtualus darbo stebėjimo vizitas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Lietuva).

  Projektą finansuoja
  Agencija za mobilnost i programe Europske unije

  ampeu_logo_wide

  Vasara su knyga

  Projekto trukmė: 2019 01 01–2021 12 31

  Projekto vykdytojas
  Apskričių viešosios bibliotekos

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Lietuvos aklųjų biblioteka
  Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija

  Projekto pristatymas
  „Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkio organizavimas, kurio metu visi Lietuvos gyventojai gali dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje. Iššūkio tikslas- perskaityti 5 knygas pagal pateiktas užduotis, registruotis svetainėje ir dalyvauti loterijoje dėl įvairių prizų.

  Projektą finansuoja
  „Vasara su knyga“ – tai Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų organizuojama skaitymo skatinimo programa pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2018 m. spalio 19 d. Nr. Įv-746/v-834. „Skaitymo iššūkis“ yra viena iš „Vasara su knyga“ iniciatyvos dalių.

  Biblioterapijos taikymas bibliotekose

  Projekto trukmė: 2020 03 02–2021 10 30 

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Lietuvos biblioterapijos asociacija 
  Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

  Projekto uždaviniai

  1. Sukurti ir publikuoti biblioterapijos metodiką. 
  2. Sukurti bendradarbiavimo su apskričių bibliotekomis tinklą projektui įgyvendinti. 
  3. Sukurti biblioterapijos mokymų modelį: teorines paskaitas ir biblioterapijos metodų mokymus. 
  4. Organizuoti mokymus bibliotekininkams (kiekvienoje apskrities VB, iš viso 5). 
  5. Sukurti ir pravesti biblioterapijos pratybas tikslinėms grupėms – asmenims, turintiems ribotas galimybes naudotis VB (20 pratybų); rengia ir veda mokymus baigę bibliotekininkai kartu su ekspertais. 
  6. Skleisti visuomenei informaciją apie projekto eigą ir rezultatus. 

  Projekto rezultatai 

  1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistų parengta ir publikuota metodika. 
  2. Bendradarbiavimo tinklas su apskričių VB pagal projekto veiklas. 
  3. Suorganizuoti ir pravesti 5 biblioterapijos metodų taikymo mokymai bibliotekininkams (5, kiekvienoje apskrities bibliotekoje). 
  4. Pakelta bibliotekų specialistų kvalifikacija (50 specialistų). 
  5. Suorganizuota ir pravesta 20 biblioterapijos pratybų VB bendradarbiaujant su savo vietovės socialinėmis institucijomis (20 mobiliųjų renginių tikslinėms grupėms). 
  6. Suteikta biblioterapijos paslauga 200 asmenų (tikslinių grupių asmenys, turintys ribotas galimybes naudotis VB). 
  7. Parengti ir paskelbti 5 straipsniai apie projekto eigą ir rezultatus. 
  8. Baigiamasis renginys: metodikos pristatymas ir pažymėjimų įteikimas bibliotekininkams, kviečiami ir socialinių institucijų atstovai (100 asmenų). 

  Projekto tikslinės grupės  
  VB bibliotekininkai; ribotą prieigą prie VB paslaugų turintys asmenys; biblioterapijos metodika susidomėję asmenys. 

  Planuojamas projekto poveikis 
  Patobulinta 60 VB darbuotojų kvalifikacija; suteikta paslauga 200 turinčių ribotą prieigą prie bibliotekų asmenų; išplėstas bendradarbiavimas tarp VB ir kitų socialinių institucijų. 

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros taryba
  Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

  Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę

  Projekto trukmė: 2020 m. kovo 2 d. – 2021 m. gruodžio 10 d.

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

  Projekto pristatymas
  Suteikti apskričių viešųjų bibliotekų specialistams naujų profesinių kompetencijų darbui su modernizuota LIBIS sistema, naujai projektuojamomis ir diegiamomis el. paslaugomis ir bibliotekiniais procesais.

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas

  LKT_Logotipas

  Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

  Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2021 m. rugsėjo 30 d.

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto pristatymas
  Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

  Projektą finansuoja
  Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

  Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė

  Projekto trukmė: 2018 m. balandis – 2021 m. rugsėjo 30 d.

  Projekto vykdytojas

  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

  Projekto partneriai:

   Asociacija „Langas į ateitį“

  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

   Projekto pristatymas

  Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

  Projektas realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

  Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

  Projektą finansuoja

  Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

  The Storytelling Network of Kronoberg – The Land of Legends

  Projekto trukmė: 2020–2021 m.

  Projekto vykdytojas
  Berättarnätet Kronoberg – Sagobygden, Švedija

  Projekto partneriai
  The Hilmar Alexandersen Foundation (Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norvegija
  Storytellers’ Association of Latvia (Latvijas stāstnieku asociācija) Latvija
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva.

  Projekto pristatymas
  Bendradarbiaujančios institucijos kurs tinklą Nordic-Baltic Storytelling Network. Numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių.

  2021 m. ketvirtame ketvirtyje numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių:
  Ryga, Jelgava, Rundalė, Kuldiga (Latvija) tema „Pasakojimas darbui bendruomenėse“;
  Panevėžys (Lietuva) tema „Pasakojimas edukacijoje“;
  Steinkjer (Norvegija) tema „Pasakojimas regioninei plėtrai, skaitmeniniams produktams“.

  Projektą finansuoja
  Nordic Culture Point fondas

  Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra

  Kuriame Lietuvos ateitį

  Projektas finansuojamas iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

  Projekto trukmė: 2018 06 18–2021 06 30

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vykdo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“.

  Numatomi projekto rezultatai – paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūros paveldo turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams: 
  1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga.
  2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga 
  3. „Vieno langelio“ paslauga.
  4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga.
  5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga.
  6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga.
  7. Muzikos iš natų grojimo paslauga.
  8. Žemėlapių pateikimo paslauga.
  9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vykdymo metu suskaitmenins bei per viešąją prieigą – Virtualią elektroninio paveldo sistemą www.epaveldas.lt visuomenei pateiks bibliotekoje saugomą moksliniu, kultūriniu, istoriniu, meniniu bei Lietuvos teatro istorijos aspektu reikšmingą dokumentinį kultūros paveldą – režisieriaus Juozo Miltinio bei teatro ir kino aktoriaus Kazimiero Vitkaus fondų dokumentus bei kitą unikalią paveldo medžiagą (22 000 vaizdų).

  Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų   

  Biblioteka visiems

  Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešųjų bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.

  Konsultuojantis su specialistais, kūrybinių industrijų atstovais, tėvais, auginančiais ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, Lietuvos viešosioms bibliotekoms buvo parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekose.

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos lankytojams esame paruošę:

  SOCIALINĖ ISTORIJA

  Socialinė istorija padės, dar prieš atvykstant į biblioteką, susipažinti su jos erdvėmis, taisyklėmis, darbuotojais, kurie jus čia pasitiks.

  SOCIALINIS PLAKATAS

  Norime, kad bibliotekoje jaustumėtės saugiai, todėl galite susipažinti su Socialiniu plakatu, kuriame rasite jus aptarnaujančių darbuotojų nuotraukas, trumpus prisistatymus – jums apsilankius bibliotekoje vieni kitus jau žinosime ir laisviau bendrausime.

  PAŽINTINIS VAIZDO FILMAS

  Bendradarbiaujant su ASS specialistais, kalbos ir komunikacijos sutrikimų  turinčių vaikų šeimomis bibliotekos lankytojams parengtas Pažintinis vaizdo filmas, kuriame kviečiame susipažinti su patarimais, kaip derėtų elgtis vienu ar kitu atveju, į ką vertėtų atkreipti dėmesį komunikuojant su ASS ir kalbos ir komunikacijos sutrikimų  turinčiais asmenimis – tiek vaikais, tiek suaugusiaisiais.

  „SENSORINIS GESINTUVAS“

  Jeigu jūsų lydimą vaiką ar paauglį neįprastoje jam erdvėje ištiktų sensorinis ar panikos priepuolis, jums padės bibliotekoje esantis „Sensorinio gesintuvo“ rinkinys, kuriame rasite įvairių sensorinių daiktų ir priemonių, padėsiančių greičiau nusiraminti.

  Daugiau informacijos www.bibliotekavisiems.com

  Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijų projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ finansuoja LR kultūros ministerija.

 • Įvykę projektai

  Panevėžio miesto senjorų gyvenimo kokybės ir pozityvaus mąstymo gerinimas 2020 m.

  Projekto trukmė: 2020 spalis – 2020 gruodis

  Projekto vykdytojas
  Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

  Projekto partneriai
  Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyrius

  Projekto pristatymas
  Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto  senjorams realizuoti socialinius, kūrybinius ir švietėjiškus poreikius Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, organizuojant du edukacinius užsiėmimus ir psichologinę paskaitą su profesionalias lektoriais.

  Projektą finansuoja
  Panevėžio miesto savivaldybė

  Panevezio-miesto-savivaldybe

  Mamų klubas

  Projekto trukmė: 2020 birželis – 2020 gruodis

  Projekto vykdytojas
  Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

  Projekto partneriai
  Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Panevėžio mamų bendruomenė „Mamos, varom kavos“

  Projekto pristatymas

  Bendradarbiaujant su veiklių mamų bendruomene „Mamos, varom kavos“, kiekvieną ketvirtadienį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje organizuojami susitikimai jaunoms mamoms su vaikučiais iki trijų metų. Susitikimų metu aptariamos aktualios temos apie literatūrą, emocijas, vaikų gerovę ir saviugdą.

  Projektą finansuoja

  Panevezio-miesto-savivaldybe

  Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius

  Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą.

  Projekto pavadinimas: Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0010
  „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“

  Projekto tikslas: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

  Projekto partneris: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

  Projekto vykdytojas: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 

  Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301.

  Telefonas: (8 45) 43 86 03; 8 640 30 440

  El. paštas: lznspan@gmail.com

  Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose

  Projekto trukmė: 2019 03 01–2020 05 29

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

  Projekto pristatymas
  Sustiprinti bibliotekų ir kitų atminties institucijų darbuotojų technologines / skaitmenines ir specifines kompetencijas, siekiant didinti kultūrinio turinio patrauklumą ir skatinti visuomenę naudoti kultūrinį turinį mokslo, kūrybos, verslo, turizmo reikmėms.

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas
  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

  Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas

  Projekto trukmė:  2020 m. kovas – 2021 m. balandis

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Lietuvos aklųjų biblioteka

  Projekto pristatymas
  Gilinti apskričių viešųjų bibliotekų specialistų profesines kompetencijas medijų raštingumo bei kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo srityse.

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas
  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

  Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas

  Projekto trukmė: 2018 m. sausis–2018 m. gruodis

  Projekto tikslas
  Stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros kompetencijas, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui.

  Projekto uždaviniai
  1. Organizuoti mokymus skaitmeninės rinkodaros kompetencijoms gerinti penkiose apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio).
  2. Parengti elektroninį mokomąjį išteklių, kuris užtikrintų projekto tęstinumą.
  3. Skatinti bibliotekų darbuotojų aktyvų dalyvavimą, dalijantis gerąja patirtimi, išmoktomis pamokomis ir klaidomis.
  4. Skatinti bibliotekų statistikos standarto „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika (tapatus ISO 2789: 2013)“ naudojimą.

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka;
  Kauno apskrities viešoji biblioteka;
  Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka;
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

  Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
  Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

  Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas, bendra projekto vertė – 28 717,76 Eur

  Projekto pristatymas
  Projekto tikslinės grupės – Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai (el. paslaugų administratoriai, rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių specialistai). 

  Planuojamas projekto poveikis:
  1. Individualiu lygmeniu – pagerėjusios Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijos, padidėjusi darbo motyvacija, geresni darbo rezultatai;
  2. Organizaciniu lygmeniu – efektyvesnė, labiau vartotojų poreikius atliepianti Lietuvos bibliotekų veikla, didesnis elektroninių paslaugų pasiekiamumas ir naudojamumas.
  3. Bibliotekų tinklo lygmeniu – efektyvesnis, tikslingesnis, vieningesnis Lietuvos bibliotekų statistinių duomenų rinkimas, statistinių rodiklių skaičiavimas, vertinimas ir reprezentacija.

  Projektą finansuoja