Partnerystė projektuose

Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose

Projekto trukmė: 2019 m. kovo 1 d. – 2020 m. gegužės 29 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Atsakingas asmuo
Ieva Gumuliauskaitė, Projektų valdymo skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, tel. (8 5) 23 98 631, el. p. ieva.gumuliauskaitė@lnb.lt

Projekto partneriai

  1. Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  2. Kauno apskrities viešoji biblioteka
  3. Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  4. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  5. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Atsakingas asmuo Rūta Juzėnienė, vyr. metodininkė, tel. 8 45 50 16 49, ruta.juzeniene@pavb.lt

Projekto tikslas
Sustiprinti bibliotekų ir kitų atminties institucijų darbuotojų technologines / skaitmenines ir specifines kompetencijas, siekiant didinti kultūrinio turinio patrauklumą ir skatinti visuomenę naudoti kultūrinį turinį mokslo, kūrybos, verslo, turizmo reikmėms.

Projekto uždavinys
Organizuoti mokymus skaitmeninių išteklių valdymo temomis.

Projekto tikslinės grupės
Nacionalinės bibliotekos, Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, VEPS projekto partneriai (skaitmeninimo specialistai, viešųjų ryšių specialistai, metaduomenų kūrėjai, teisininkai, duomenų analitikai)

Planuojamas projekto poveikis

  • individualiu lygmeniu – pagerėjusios viešųjų bibliotekų ir kitų atminties institucijų skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijos, padidėjusi darbo motyvacija, geresni darbo rezultatai;
  • organizaciniu lygmeniu – efektyvesnė, labiau vartotojų poreikius atliepianti Lietuvos bibliotekų ir kitų atminties institucijų veikla, didesnis elektroninių paslaugų pasiekiamumas, naudojamumas ir pritaikomumas mokslui, kūrybai ir kitoms visuomenės veikloms, didesnė kultūrinio turinio sklaida;
  • atminties institucijų tinklo lygmeniu – atsižvelgiant į VEPS projekto numatomą skaitmeninti turinio apimtį, planuojamas vieningesnis, kokybiškesnis ir profesionalesnis skaitmeninio proceso įgyvendinimas ir valdymas bei suskaitmeninto turinio pateikimas vartotojui.

Projektą finansuoja
lrkm-logo   

VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Tikslinė grupė
Moksleiviai iki 19 metų.

Projekto tikslas
Per dainuojamosios poezijos žanrą ugdyti Lietuvos moksleivių – jaunųjų meno kūrėjų – saviraišką, įtraukiant juos į kultūrinę meninę veiklą, skirtą žymiausiai Aukštaitijos poetei Elenai Mezginaitei.

Projekto uždaviniai
1. Organizuoti respublikinės reikšmės dainuojamosios poezijos festivalį-konkursą ir sudaryti sąlygas jaunimo meninei saviraiškai, aktyviam ir prasmingam dalyvavimui kultūroje.

2. Įtraukti Lietuvos jaunuosius kūrėjus – per 30 autorių ir per 80 atlikėjų – į iškiliausios kraštietės poetės Elenos  Mezginaitės kūrybos populiarinimo festivalį-konkursą ir skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus.

3. Vykdyti festivalio jaunųjų autorių ir atlikėjų kūrinių viešinimą ir puoselėti autorinių teisių kultūrą.

Projekto trukmė 2019 04 01–2019 12 15

Organizatoriai ir partneriai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, atsakingas asmuo Arnoldas Simėnas, 8 688 75 727, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Panevėžio muzikinis teatras

Projekto pristatymas
Festivalis-konkursas organizuojamas viešojoje interneto erdvėje visoms Lietuvos mokykloms skelbiant oficialų kvietimą ir festivalio-konkurso nuostatus. Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse turi užpildyti anketą ir pateikti organizatoriams. Pagal festivalio-konkurso nuostatus solistai ir duetai vienai iš dviejų autorinių dainų, tercetai, kvartetai ir t.t. – vienai iš dviejų-trijų dainų turi pasirinkti Elenos Mezginaitės tekstą ir atlikti tik autorinę muziką. Festivalis-konkursas vykdomas Panevėžio muzikiniame teatre. Per vieną dieną surengiamas visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas ir žiuri atrinktų laureatų koncertas. Dalyviams sudaromos sąlygos repetuoti. Organizatorių sudaryta kompetentinga komisija solistus ir ansamblius festivalyje-konkurse vertina už tekstų muzikinę interpretaciją, kūrinio ir atlikimo įtaigumą, atlikimo profesionalumą, kūrybos originalumą. Festivalio laureatams skiriamos I, II ir III vietos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją; I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Vienas iš atlikėjų skelbiamas festivalio-konkurso Didžiojo prizo (Grand prix) laimėtoju.  Festivalio laureatų koncerto dalyviai apdovanojami Nominanto, Laureato diplomais, rėmėjų įsteigtais prizais ir dovanomis. Su laureatų koncerto dalyviais (autoriais) sudaromos autorinės sutartys. Visi dalyviai konkursiniame koncerte apdovanojami festivalio afišomis su žiuri pirmininko autografu. Dainų autoriai apdovanojami Elenos Mezginaitės visos kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“.

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe

 

Rėmėjai
UAB „Burbuliukas“, AB Panevėžio energija, Dailiųjų amatų įmonė „Midenė“

Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą.

Projekto pavadinimas: Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0010
„Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“

Projekto tikslas: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto partneris: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto vykdytojas: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 

Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301.

Telefonas: 8 45 43 86 03; 8 640 30 440

El. paštas: lznspan@gmail.com

Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas

Projekto tikslas
Stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros kompetencijas, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui.

Projekto uždaviniai
1. Organizuoti mokymus skaitmeninės rinkodaros kompetencijoms gerinti penkiose apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio).
2. Parengti elektroninį mokomąjį išteklių, kuris užtikrintų projekto tęstinumą.
3. Skatinti bibliotekų darbuotojų aktyvų dalyvavimą, dalijantis gerąja patirtimi, išmoktomis pamokomis ir klaidomis.
4. Skatinti bibliotekų statistikos standarto „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika (tapatus ISO 2789: 2013)“ naudojimą.

Projekto trukmė
2018 m. sausis–2018 m. gruodis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Lietuvos kultūros rėmimo fondas, bendra projekto vertė – 28 717,76 Eur

Projekto pristatymas
Projekto tikslinės grupės – Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai (el. paslaugų administratoriai, rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių specialistai). 

Planuojamas projekto poveikis:
1. Individualiu lygmeniu – pagerėjusios Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijos, padidėjusi darbo motyvacija, geresni darbo rezultatai;
2. Organizaciniu lygmeniu – efektyvesnė, labiau vartotojų poreikius atliepianti Lietuvos bibliotekų veikla, didesnis elektroninių paslaugų pasiekiamumas ir naudojamumas.
3. Bibliotekų tinklo lygmeniu – efektyvesnis, tikslingesnis, vieningesnis Lietuvos bibliotekų statistinių duomenų rinkimas, statistinių rodiklių skaičiavimas, vertinimas ir reprezentacija.

Projektą finansuoja


Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vykdo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“.

Numatomi projekto rezultatai – paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūros paveldo turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams: 
1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga.
2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga 
3. „Vieno langelio“ paslauga.
4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga.
5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga.
6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga.
7. Muzikos iš natų grojimo paslauga.
8. Žemėlapių pateikimo paslauga.
9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vykdymo metu suskaitmenins bei per viešąją prieigą – Virtualią elektroninio paveldo sistemą www.epaveldas.lt visuomenei pateiks bibliotekoje saugomą moksliniu, kultūriniu, istoriniu, meniniu bei Lietuvos teatro istorijos aspektu reikšmingą dokumentinį kultūros paveldą – režisieriaus Juozo Miltinio bei teatro ir kino aktoriaus Kazimiero Vitkaus fondų dokumentus bei kitą unikalią paveldo medžiagą (22 000 vaizdų).

Kuriame Lietuvos ateitį logo