Partnerystė projektuose

 • Vykdomi projektai

  The Storytelling Network of Kronoberg – The Land of Legends

  Projekto trukmė: 2020 m.

  Projekto vykdytojas
  Berättarnätet Kronoberg – Sagobygden, Švedija

  Projekto partneriai
  The Hilmar Alexandersen Foundation (Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norvegija
  Storytellers’ Association of Latvia (Latvijas stāstnieku asociācija) Latvija
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva.

  Projekto pristatymas
  Bendradarbiaujančios institucijos kurs tinklą Nordic-Baltic Storytelling Network. Numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių.

  Balandžio 23–25 d. (Ryga, Jelgava, Rundalė, Kuldiga) – tema – pasakojimas darbui bendruomenėse;
  Balandžio 25–27 d. (Panevėžys, PAVB) – tema – pasakojimas edukacijoje;
  Lapkričio 1–3 d. (Steinkjer, Norway, kartu pristatoma ir Švedų patirtis) – tema – pasakojimas regioninei plėtrai, skaitmeniniams produktams.

  Projektą finansuoja
  Nordic Culture Point fondas

  Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas

  Projekto trukmė: 2020 m.

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Lietuvos aklųjų biblioteka

  Projekto pristatymas
  Gilinti apskričių viešųjų bibliotekų specialistų profesines kompetencijas medijų raštingumo bei kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo srityse.

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas
  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

  Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius

  Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą.

  Projekto pavadinimas: Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0010
  „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“

  Projekto tikslas: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

  Projekto partneris: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

  Projekto vykdytojas: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 

  Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301.

  Telefonas: (8 45) 43 86 03; 8 640 30 440

  El. paštas: lznspan@gmail.com

  Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose

  Projekto trukmė: 2019 03 01–2020 05 29

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

  Projekto pristatymas
  Sustiprinti bibliotekų ir kitų atminties institucijų darbuotojų technologines / skaitmenines ir specifines kompetencijas, siekiant didinti kultūrinio turinio patrauklumą ir skatinti visuomenę naudoti kultūrinį turinį mokslo, kūrybos, verslo, turizmo reikmėms.

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas
  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

  Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra

  Kuriame Lietuvos ateitį

  Projektas finansuojamas iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

  Projekto trukmė 2018 06 18–2021 06 30

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vykdo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“.

  Numatomi projekto rezultatai – paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūros paveldo turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams: 
  1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga.
  2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga 
  3. „Vieno langelio“ paslauga.
  4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga.
  5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga.
  6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga.
  7. Muzikos iš natų grojimo paslauga.
  8. Žemėlapių pateikimo paslauga.
  9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vykdymo metu suskaitmenins bei per viešąją prieigą – Virtualią elektroninio paveldo sistemą www.epaveldas.lt visuomenei pateiks bibliotekoje saugomą moksliniu, kultūriniu, istoriniu, meniniu bei Lietuvos teatro istorijos aspektu reikšmingą dokumentinį kultūros paveldą – režisieriaus Juozo Miltinio bei teatro ir kino aktoriaus Kazimiero Vitkaus fondų dokumentus bei kitą unikalią paveldo medžiagą (22 000 vaizdų).

  Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų   

  Biblioterapijos taikymas bibliotekose

  Projekto trukmė: 2020 03 02–2021 10 30 

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Lietuvos biblioterapijos asociacija 
  Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

  Projekto uždaviniai

  1. Sukurti ir publikuoti biblioterapijos metodiką. 
  2. Sukurti bendradarbiavimo su apskričių bibliotekomis tinklą projektui įgyvendinti. 
  3. Sukurti biblioterapijos mokymų modelį: teorines paskaitas ir biblioterapijos metodų mokymus. 
  4. Organizuoti mokymus bibliotekininkams (kiekvienoje apskrities VB, iš viso 5). 
  5. Sukurti ir pravesti biblioterapijos pratybas tikslinėms grupėms – asmenims, turintiems ribotas galimybes naudotis VB (20 pratybų); rengia ir veda mokymus baigę bibliotekininkai kartu su ekspertais. 
  6. Skleisti visuomenei informaciją apie projekto eigą ir rezultatus. 

  Projekto rezultatai 

  1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistų parengta ir publikuota metodika. 
  2. Bendradarbiavimo tinklas su apskričių VB pagal projekto veiklas. 
  3. Suorganizuoti ir pravesti 5 biblioterapijos metodų taikymo mokymai bibliotekininkams (5, kiekvienoje apskrities bibliotekoje). 
  4. Pakelta bibliotekų specialistų kvalifikacija (50 specialistų). 
  5. Suorganizuota ir pravesta 20 biblioterapijos pratybų VB bendradarbiaujant su savo vietovės socialinėmis institucijomis (20 mobiliųjų renginių tikslinėms grupėms). 
  6. Suteikta biblioterapijos paslauga 200 asmenų (tikslinių grupių asmenys, turintys ribotas galimybes naudotis VB). 
  7. Parengti ir paskelbti 5 straipsniai apie projekto eigą ir rezultatus. 
  8. Baigiamasis renginys: metodikos pristatymas ir pažymėjimų įteikimas bibliotekininkams, kviečiami ir socialinių institucijų atstovai (100 asmenų). 

  Projekto tikslinės grupės  
  VB bibliotekininkai; ribotą prieigą prie VB paslaugų turintys asmenys; biblioterapijos metodika susidomėję asmenys. 

  Planuojamas projekto poveikis 
  Patobulinta 60 VB darbuotojų kvalifikacija; suteikta paslauga 200 turinčių ribotą prieigą prie bibliotekų asmenų; išplėstas bendradarbiavimas tarp VB ir kitų socialinių institucijų. 

  Projektą finansuoja
  Lietuvos kultūros taryba
  Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

  Vasara su knyga

  Projekto trukmė: 2019 01 01–2021 12 31

  Projekto vykdytojas
  Apskričių viešosios bibliotekos

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
  Kauno apskrities viešoji biblioteka
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Lietuvos aklųjų biblioteka
  Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija

  Projekto pristatymas
  „Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkio organizavimas, kurio metu visi Lietuvos gyventojai gali dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje. Iššūkio tikslas- perskaityti 5 knygas pagal pateiktas užduotis, registruotis svetainėje ir dalyvauti loterijoje dėl įvairių prizų.

  Projektą finansuoja
  „Vasara su knyga“ – tai Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų organizuojama skaitymo skatinimo programa pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2018 m. spalio 19 d. Nr. Įv-746/v-834. „Skaitymo iššūkis“ yra viena iš „Vasara su knyga“ iniciatyvos dalių.

 • Įvykę projektai

  Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas

  Projekto trukmė: 2018 m. sausis–2018 m. gruodis

  Projekto tikslas
  Stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros kompetencijas, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui.

  Projekto uždaviniai
  1. Organizuoti mokymus skaitmeninės rinkodaros kompetencijoms gerinti penkiose apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio).
  2. Parengti elektroninį mokomąjį išteklių, kuris užtikrintų projekto tęstinumą.
  3. Skatinti bibliotekų darbuotojų aktyvų dalyvavimą, dalijantis gerąja patirtimi, išmoktomis pamokomis ir klaidomis.
  4. Skatinti bibliotekų statistikos standarto „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika (tapatus ISO 2789: 2013)“ naudojimą.

  Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Projekto partneriai
  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka;
  Kauno apskrities viešoji biblioteka;
  Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka;
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

  Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
  Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

  Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
  Lietuvos kultūros rėmimo fondas, bendra projekto vertė – 28 717,76 Eur

  Projekto pristatymas
  Projekto tikslinės grupės – Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai (el. paslaugų administratoriai, rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių specialistai). 

  Planuojamas projekto poveikis:
  1. Individualiu lygmeniu – pagerėjusios Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijos, padidėjusi darbo motyvacija, geresni darbo rezultatai;
  2. Organizaciniu lygmeniu – efektyvesnė, labiau vartotojų poreikius atliepianti Lietuvos bibliotekų veikla, didesnis elektroninių paslaugų pasiekiamumas ir naudojamumas.
  3. Bibliotekų tinklo lygmeniu – efektyvesnis, tikslingesnis, vieningesnis Lietuvos bibliotekų statistinių duomenų rinkimas, statistinių rodiklių skaičiavimas, vertinimas ir reprezentacija.

  Projektą finansuoja