Pasaulinė Kultūros diena. Skleidžiame kultūrą mokyklos bibliotekoje

book-school

Balandžio 15-oji – Pasaulinė kultūros diena. Kultūros dienos proga džiaugiamės gimnazijos bibliotekai padovanotais leidiniais. Gimnazijos Gedimino Matiekaus skaityklai leidinius padovanojo Lietuvos entomologas, biomedicinos mokslų daktaras Algimantas Jakimavičius. Dovanotoje siuntoje reti leidiniai: knygos, atvirukai, kalendoriai, periodiniai leidiniai.

Anksčiau mokslininkas A. Jakimavičius gimnazijos Gedimino Matiekaus skaityklai yra dovanojęs retų leidinių, kalendorių kolekciją. Gimnazijos bendruomenei buvo surengta dovanotų kalendorių ir retų leidinių parodą.

Iš dovanotų leidinių siuntos, per edukacines programas bus galima panaudoti Algirdo Sabaliausko mokslinį žinyną ,,Iš kur jie? Pasakojimą apie žodžių kilmę“, ,,Kosmosą“ – gamtos ir šalimų mokslų iliustruotą mėnraštį su populiariu skyriumi ,,Gamtos Draugas“, išleistą 1933 m., Lietuvos katalikiškojo jaunimo laikraštį ,,Pavasaris“, išleistą 1924 m. ir kitus leidinius.

Mokslininkas A. Jakimavičius bendrauja su rajono istoriku, muziejininku Valiu Kazlausku. Entomologas, biomedicinos mokslų daktaras A. Jakimavičius perdavė leidinių siuntą muziejininkui. Taip jie ir pasiekė gimnazijos Gedimino Matiekaus skaityklą.

Parengė Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė