Erasmus+ programos partnerystės projekte – suaugusiųjų kalbų mokymosi naujovės

RemasterDirector_1a5c03258

2024 m. sausio–rugpjūčio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvauja įgyvendinant Latvijos NVO „Vecmāmiņas.lv“ koordinuojamą Erasmus+ programos projektą „T.E.T.E“ („Teaching English to Elderly“, liet. „Suaugusiųjų anglų kalbos mokymas“).

Šio strateginių partnerysčių projekto pagrindinis tikslas – perimti Europos neformaliojo ugdymo įstaigų gerąją patirtį suaugusiųjų kalbų mokymosi srityje, dviejų šalių partnerystės dėka išmokstant naujų efektyvių anglų kalbos mokymosi metodų, keliant suaugusiųjų besimokančiųjų kalbines ir kultūrines kompetencijas bei skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.

Siekiant inovacijų suaugusiųjų neformalaus kalbų mokymosi srityje, suaugusiųjų besimokančiųjų grupės Latvijoje ir Lietuvoje vienos kitoms pristatys savo naudojamus kalbų mokymosi metodus ir pritaikys juos praktikoje. Latvijos NVO suburto anglų kalbos senjorų klubo metodas „Language Circles“ bus perduotas kaip naujas įrankis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos angliškų pašnekesių klubui „Let‘s Talk“, tuo tarpu Lietuvos partneris Latvijos besimokantiesiems pristatys „Language Cafe“ metodą. Šie abu metodai bus išbandyti su suaugusiųjų besimokančiųjų grupėmis Latvijoje ir Lietuvoje (kiekvienos šalies tikslinėje grupėje mokysis po dvidešimt 50+ metų ir vyresnių asmenų).

Projekto pabaigoje bus įvertinta besimokančiųjų pažanga ir išbandytų mokymosi metodų efektyvumas. Baigiamojo projekto renginio, kuris vyks Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, metu bus įvertinti projekto rezultatai ir jo nauda. Bus parengtas elektroninis leidinys su projekto partnerių išbandytų metodų aprašymu, praktinėmis užduotimis ir metodinėmis rekomendacijomis. 

Vasario 5–6 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje įvyko projekto darbo grupės susitikimas, kurio metu NVO „Vecmāmiņas.lv“ atstovės susitiko su bibliotekos administracija, kalbėjosi apie bibliotekoje veikiančias programas suaugusiesiems, projektus ir paslaugas. Ekskursijos po biblioteką metu viešnios susipažino su erdvėmis, kur vyksta suaugusiųjų besimokančiųjų klubų užsiėmimai, skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams, kultūriniai renginiai ir edukacijos.

Darbinės sesijos metu Latvijos ir Lietuvos partneriai aptarė projekto paraiškoje numatytas veiklas, susitarė dėl konkrečių veiklų datų, pasiskirstė atsakomybes.

Kitas partnerių susitikimas įvyks balandžio mėn. Latvijoje. Tuo tarpu abiejų šalių suaugusiųjų besimokančiųjų grupės savo užsiėmimuose jau netrukus išbandys naujus anglų kalbos mokymosi metodus.

Virginija Švedienė
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Projektą finansuoja