Vieta, kur skleidžiasi kūrybiškumas ir vaizduotė

mokyklos-biblioteka-2

Pasibaigus 2023-iųjų metų antram pusmečiui ir rudens sezono veikloms Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje, norisi dar kartą prisiminti ir pasidžiaugti dėl mokinių ir mokytojų entuziazmo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir prasmingų edukacinių projektų, idėjų renginiuose.

Šio laikotarpio veiklose, vykstančiose bibliotekoje, daug dėmesio buvo skirta visų gimnazijos 9-12 klasių koncentrų įtraukimui, kultūrinių ir meninių tikslų įgyvendinimui, estetiniam jų apipavidalinimui. Taip pat buvo išsikeltas ir sėkmingai įgyvendintas protmūšių organizavimo, prasmingo skaitymo skatinimo tikslas, supažindinimas su naujausios literatūros kūriniais: buvo skaitomos ištraukos, susipažįstama vaizdiniuose, mokinių rengtuose, pristatymuose su jų autoriais. Norisi pasidžiaugti, kad buvo plėtota idėja „išeiti už bibliotekos ribų“ ir pažinti literatūrą bei jos gimimą dar plačiau. Todėl bibliotekos darbuotojai, mokytojai su mokiniais lankėsi Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos, Utenos raj. muziejaus renginiuose ir pristatymuose.

Rugsėjo mėn. biblioteka pasitiko naujai atėjusius mokinius, supažindino su joje vykstančiomis veiklomis, edukacijomis, tradiciniais renginiais, su informacine sistema „Mobis“. Susipažino ir pakvietė prisijungti bei aktyviai dalyvauti būsimose veikloje.

Taigi, tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo „Vieta, kur skleidžiasi kūrybiškumas ir vaizduotė“ Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje įgavo prasmę gimnazijos mokytojų ir mokinių edukacinėse veiklose, kurias norisi dar kartą patirti ir plėtoti.

Spalio 6 d. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteka pakvietė 1b ir 2c klasės mokinius į pamoką „Skaitymo malonumas”. Skaityti galima ne tik iš knygų, bet ir iš natų. Muzikos mokytojas V. Latonas ir lietuvių k. mokytoja J. Kazlauskaitė pabandė ir puikiai pavyko suderinti literatūrą ir muziką viename renginyje. 2c klasės mokiniai pirmokams pristatė vasaros metu perskaitytas knygas, prasmingos citatos liejosi muzikoje, kas sukūrė ypatingą skaitymo pažinimo aplinką. Literatūrą „padėjo įgarsinti“ ketvirtokas Rokas Kraujalis.

Spalio 10 d. Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje vyko 1d klasės mokiniams skirtas edukacinis užsiėmimas „Literatūrinė fizika”. Bibliotekininkė Vida pristatė Alytaus fizikos mokytojos Stasės Nedzinskienės eilėraščių rinktinę, kartu su mokiniais skaitė eilėraščius iš knygos „Likimo sakmė“. Mokiniai analizavo fizikos dėsnių prasmę su fizikos mokytoju Sauliumi Kirdeikiu.

Gimnazijos bibliotekoje startavo naujas projektas „Susipažinkime“. Spalio mėn. vyko edukacinė pamoka „Menas kitaip…” – tai pirmoji šio projekto apibendrinamoji veikla su 3c klasės mokine Goda Maksimavičiūte. Goda pirmokams papasakojo apie save, atskleidė savo pomėgius. Vyko įtraukianti ir įdomi integruota dailės-teatro pamoka.

Spalio 19–20 d. 1a ir 1c su savo klasės vadovėmis Jolita ir Daiva bei bibliotekininke Vida vykome į pažintinę-edukacinę kelionę, kurioje istorijos mokėmės kitaip. Pirmiausia aplankėme vienintelį Lietuvoje 1863–1864 m. sukilimo muziejų, įsikūrusį Kėdainių rajone, Paberžėje. Vedami gidės klausėmės pasakojimų apie caro valdžios politiką Lietuvoje, sukilimą ir jo vadovus, tyrinėjome ekspozicijų medžiagą. Vėliau Paberžės bažnytėlėje klausėmės pasakojimo apie čia klebonavusį Tėvą Stanislovą, apžiūrėjome jo sukauptą unikalią liturginių drabužių kolekciją.

Sužinoję daug naujų dalykų keliavome į Šilalės rajone, Bijotuose, įsikūrusį pirmąjį muziejų Lietuvoje – Dionizo Poškos Baublius. Daugeliui tai buvo atradimas – kokia kukli, bet labai svarbi tuo metu tai buvo vieta. Rudenėjančia gamta grožėjomės ir pirmosios kelionės dienos įspūdžiais dalinomės ant įspūdingo Medvėgalio piliakalnio. Vakarėjant pasiekėme Palangą, pasidžiaugėme jūra, pasivaikščiojome po ištuštėjusį kurortą. Kitą dieną aplankėme Ventės ragą, apžvelgėme Nemuną nuo Rambyno kalno, dalyvavome edukacijoje Martyno Jankaus muziejuje-spaustuvėje Bitėnuose. Šią vietą lankėme dar ir dėl to, kad 2023 m. sukako 140 metų nuo lietuviško mėnraščio „Aušra“ pirmojo numerio pasirodymo 1883-aisiais. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir mecenatas kultūros geradarys dr. Pranas Kiznis inicijavo ir globojo „Aušros“ perleidimą ir pasirūpino, kad šis leidinys pasiektų mokyklas ir bibliotekas. Šią dovaną gavo ir Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteka, todėl pažintis su vienu iš „Aušros“ leidėjų buvo ypač prasminga. Keliaudami Panemune klausėmės mokytojų pasakojimų, o paskutinė stotelė buvo Seredžiaus piliakalnis. Apibendrinę naujas patirtis sutarėme, kad šioje kelionėje buvo daug atradimų, gamtos, istorijos, dainų, siurprizų ir gražios bendrystės.

Spalio 20 d. nudžiugino trečiokų 3b ir 3d klasės protmūšiai „Literatūra mano gyvenime“, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Balabonienė. Mokiniai turėjo galimybę pagilinti programinės literatūros žinias.

Spalio 23-oji – tarptautinė Molekulės diena. Gimnazijoje ši diena minima jau septintą kartą. Minint šią dieną, ugdomosios veiklos mokiniams – kūrybiškos ir įvairios. Gimnazijos mokinių tarybos nariai papuošė gimnaziją įvairiomis molekulėmis. K. Sadauskaitė (4b) nupiešė piešinį kreidutėmis šiai dienai paminėti. Pirmų klasių mokiniai per technologijos pamokas su mokytoja A. Maračinskiene komandomis bibliotekoje kūrė molekulių modelius, kuriuos pristatė integruotoje chemijos-dailės pamokoje. Chemijos mokytoja A. Zarankienė kartu su gimnazistais bibliotekoje vykusioje atviroje pamokoje diskutavo, kodėl pasirinkta ši data ir laikas Molekulės dienai paminėti. Bibliotekos vedėja V. Gudelienė nuotraukomis priminė praėjusių šešių metų Molekulės dienos akimirkas. Mokiniai pristatė savo molekulių modelius, jų reikšmę, panaudojimą. Komandomis išbandė savo jėgas protmūšyje, kurį sukūrė T.Zabulionis (3a) Kahoot mokymosi platformoje. Molekulės dienos paminėjimą vainikavo mokinių sukurti ir pristatyti ketureiliai.

Spalio 25 d. biblioteka gimnazistus pasitiko su parodos „Knyga ir naujos technologijos” pristatymu. Bibliotekininkė Vida Gudelienė pristatė 2002 m. Adolfo Šapokos gimnazistų darbus, pasidalijo organizuotos akcijos akimirkomis ir pakvietė visus mokinius pakartoti 2023 m. šią akciją. Technologijų mokytoja Aureolė Maračinskienė supažindino mokinius su darbų atlikimo technika, paskatino mokinius piešti. 2023 m. kartos mokinių darbais susipažindinsime visus kitos parodos metu.

Įsibėgėjus spaliui, gimnazijos bibliotekoje vyko debatai „Turėtume siekti, kad nepilnamečiai patys prisiimtų atsakomybę dėl žalingų įpročių prevencijos”. Tai labai aktuali šiuolaikiniam jaunimui tema. Debatavo pirmų klasių mokinių komandos. Šie debatai-tradicinis veiklų tęstinumas. Teigiančiųjų pozicijai atstovavo Debatų klubo nariai Kamilė Juškaitė (2a), Zeinab Mamedova (2a) ir Liepa Čiutaitė (2a), neigiančiųjų nuomonę gynė Saulė Užkurėlytė (1d), Kamilė Lapinaitė (3d) ir Gabrielė Jakštonytė (3d). Debatuose teisėjavo Matas Bubulis (2a), atstovavęs mokinių nuomonę, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Audronė Jurgelevičienė ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė. Debatus stebėjo gimnazijos socialinė pedagogė Laura Barzdaitė.

Debatų pasiruošimui talkino istorijos mokytoja Daiva Dūdėnienė.

Spalio 25 d. gimnazijoje paminėta LR Konstitucijos diena. Dvyliktokai ir jų istorijos mokytoja Jolita Baltuškienė susitiko su buvusiu Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniu, dabar Vilniaus universiteto studentu Giedriumi Balinsku, kuris bibliotekoje suorganizavo šventinį „Protų mūšį“. Mokiniai pagilino žinias kaip Lietuvos respublikos piliečiai.

Baigiantis mokyklų bibliotekų mėnesiui bibliotekininkė Vida sukvietė pirmokus į biblioteką. Jos ir istorijos mokytojų iniciatyva pirmų klasių užsiėmimas, reflektuojantis prieš savaitę vykusią edukacinę išvyką „Aušros“ keliu po Lietuvą. Išvyką po Lietuvą organizavo istorijos mokytojos Jolita Baltuškienė ir Daiva Dūdėnienė bei bibliotekininkė Vida Gudelienė. Susitikimo tema – „Aušros keliu…“. Bibliotekininkė Vida į kelionę pasiėmė ir LR Prezidento dovaną gimnazijai – po 140 metų perleistą pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ leidinių komplektą. Todėl apsilankymas Bitėnuose, Martyno Jankaus – vieno iš „Aušros“ bendraautorių – spaustuvėje, buvo dedikuotas šiai atmintinai datai pažymėti. Renginio metu daug kalbėta apie šį laikraštį, o klasių seniūnai skaitė prezidento įžanginio žodžio jubiliejiniam leidiniui ištraukas, raginančias jaunimą „Aušrą“ skaityti širdimi. Kelionės išvakarėse anglų kalbos mokytoja Dangira Mieliauskaitė mokiniams davė užduotį – parengti anglų kalba kelionėje patirtų įspūdžių pristatymą. Pirmokai pademonstravo puikias skaitmenines, komunikavimo ir pilietiškumo kompetencijas. Apie anglų kalbos mokymosi svarbą kalbėjo renginio svečiai – buvę šapokiečiai – Domas Turovas, studijuojantis kineziterapiją Olandijoje, ir Justas Kuzma, besimokantis VU informacinių sistemų inžineriją. Integruota istorijos-anglų kalbos pamoka bibliotekoje ir 1a bei 1c klasių valandėlė pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ 140-osioms metinėms paminėti prabėgo labai greitai ir visiems priminė smagias išvykos akimirkas.

Prasidėjus gruodžiui, šventiniam kalėdiniam laikotarpiui- gruodžio 7 d. Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje su 1 b kl. mokiniais buvo įžiebta bibliotekininkės Vidos ir jos jaunųjų draugų bibliotekoje papuošta Kalėdinė eglė. Susirinkusius smuiko garsais pasveikino Mokinių tarybos pirmininkė Ieva Inčerytė. Gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas palinkėjo gražių laukimo akimirkų. Renginio metu muzikos mokytojas Vytautas Latonas su 1 b kl. mokiniais Dominyku Tumėnu ir Elgar Kerimov atliko muzikinius kūrinius, papasakojo apie tradicijas. Mokytoja Aureolė Maračinskienė pristatė mokinių darbus tema „Tvarus žaisliukas”. Mokiniai pasidžiaugė savo sukurtais darbais.

Įsibėgėjus šventiniam laikotarpiui, gruodžio 15 d. gimnazijos bibliotekoje lankėsi 3 b kl. mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Balabonienė . Vyko protmūšis „Literatūrinės Kalėdos‘2023“. Įsimintinas užduotis sukūrė mokytoja Jolanta Balabonienė, talkino mokiniai.

Visas bibliotekos prasmingas veiklas ir tarptautinį bibliotekų mėnesio paminėjimą apibendrino popietė „Knygų Kalėdos – 2023″. Popietės tema „Pasaka, belaukianti pasakiškų Kalėdų”. Pasaką kūrė lietuvių kalbos mokytojos Jolitos Kazlauskaitės vadovaujami 2 c kl. mokiniai renginio kviestiniams svečiams – pirmokams – 1d kl. mokiniams. Akomponuojant 4a kl. ketvirtokams Povilui Petrauskui ir Liudui Rameikai, antrokai Brigita Galvydytė, Gerdas Biržinis, Skirmantas Žukas skaitė ir deklamavo su Kalėdomis susijusias K. Anderseno, lietuvių liaudies pasakas, S.Nėries poemą „Senelės pasaka“, o mokinės Daina Kavaliauskaitė ir Vaida Balinskaitė vedė protmūšį, kuris paskatino visus mokinius atsiminti Kūčių ir Kalėdų tradicijas bei papročius.

Džiugina, kad visą bibliotekos veiklos laikotarpį Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteka buvo pripildyta jaunatviško šurmulio, smalsumo, estetikos, prasmės, literatūros , muzikos ir pažintinių mokinių patirčių įvairovės.

Gimnazijos bibliotekininkės Vidos Gudelienės organizuotos veiklos ir baigėsi, bet šios edukacijos, renginiai, susitikimai tęsiasi ir toliau, džiugina kiekvieną bei nuspalvina mokyklos

ugdymo procesą įvairiausiomis patirčių spalvomis, dėl ko norisi ten visada sugrįžti. Sausio mėn. jau tradiciniu tapęs renginys „Šapokiukas visur šapokiukas“ vėl sukvies į šurmuliuojantį susitikimą su buvusiais mokiniais bibliotekoje, kuris pasklis po visą gimnaziją, vainikuodamas veiklų prasmę.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos informacija
Nuotraukos Vidos Gudelienės