Erasmus+ programos vizitas Naumburgo suaugusiųjų švietimo centre

Naumburgo biblioteka

2023 m. gruodžio 11–14  d. penkiolika Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialisčių dalyvavo Erasmus+ programos darbo stebėjimo vizite Naumburgo suaugusiųjų švietimo centre Konrad Martin Haus (Vokietija). Ši kvalifikacinė kelionė vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai kartu su 12 Panevėžio regiono rajonų savivaldybių bibliotekų 2021 03 01–2027 12 31 įgyvendinant Erasmus+ programos finansuojamą suaugusiųjų švietimo srities akreditacijos projektą.

Vizito tikslas buvo susipažinti su Centro švietimo filosofija, veiklomis, darbo su partneriais metodais, įgyvendinamais įtraukties projektais; apsilankyti Naumburgo viešojoje bibliotekoje ir susipažinti su programomis suaugusiems lankytojams.

Įvadinėje sesijoje programos koordinatorė dr. Gisela Winkler vizito dalyves supažindino su Centro filosofija, kuri remiasi brazilų pedagogo Paulo Fierre idėjomis. Pristatytas į bendruomenę orientuoto švietimo modelis, kuris paremtas konkrečių problemų sprendimu.

Veiklų įvairove ir savanorystės praktika Panevėžio regiono bibliotekų specialistes ypatingai sudomino Seniorenbüro – projektas, veikiantis prie Naumburgo senelių namų. Čia ne tik šių namų gyventojai, bet ir miestiečiai gali rinkti veiklas pagal savo poreikius, pomėgius ir interesus. Seniorenbüro koordinatorė K. Janko papasakojo apie čia veikiančius klubus – gimnastikos, jogos, anglų kalbos, žygių pėsčiomis, dainavimo, informacinių technologijų, savipagalbos ir kt. Svarbu tai, jog beveik visos veiklos yra koordinuojamos savanorių, kurie neprivalo būti tos srities profesionalai – jiems tereikia išmanyti ir mėgti pasirinktą veiklą, o geriausias kokybės įvertinimas – jų koordinuojamos veiklos užsiėmimų lankomumas. Vizito dalyvės buvo supažindintos su foto paroda ir filmu, kuriuose atsispindi projekto veiklų įvairovė, dalyvaujančių žmonių emocijos ir atsiliepimai.

Apsilankymo Naumburgo viešojoje bibliotekoje metu pirmiausiai įspūdį padarė bendruomenės iniciatyvos – prieš keletą metų buvo iškilusi reali bibliotekos uždarymo grėsmė, tačiau iniciatyvių miestiečių dėka buvo surastos patalpos pustuščiame prekybos centre, kur vienoje iš erdvių įsikūrė biblioteka. Didelė 900 kvadratinių metrų erdvė padalinta į mažesnes tikslines erdves, kurios skirtos jaunimui, vaikams, kolekcijoms, muzikai ir žaidimams, periodiniams leidiniams ir kt.

Naumburgo miesto bibliotekoje buvo pristatytos ir Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų suaugusiųjų švietimo programos, sėkmingiausi projektai.

Bibliotekoje vizito dalyvės susitiko su skaitymo savanorėmis – moterimis, kurios padeda pradinių klasių mokiniams lavinti skaitymo įgūdžius. Panevėžio regiono bibliotekų specialistės savanorėms uždavė daug klausimų apie tai, kaip tampama tokiais savanoriais, kaip vyksta šie skaitymo užsiėmimai, ar jų metu kyla stresinių situacijų. Savanorių pagalba labai praverčia klasėse, kur yra vaikų imigrantų – jiems bent jau pradžioje gana sunku adaptuotis naujoje aplinkoje, nemokant kalbos, nepažįstant šalies tradicijų.

Vokietijoje savanorystės praktika labai populiari, ypač profesinę karjerą baigusių žmonių tarpe. Jie nori likti aktyviais visuomenės nariais, dalintis savo žiniomis ir patirtimi, būti naudingi kitiems. Ypač noriai savanoriauja buvę mokytojai.

Vizito dalyvės taip pat buvo supažindintos su Naumburgo suaugusiųjų švietimo centro Erasmus+ programos įtraukties projektu, kurį įgyvendinant žmonių su negalia grupė vyko į Zalcburgą ir per savo asmeninę patirtį vertino infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems – galimybę keliauti viešuoju transportu, judėti muziejų erdvėse, suprasti pateikiamą informaciją, naudotis jiems būtinomis priemonėmis (pvz., skaityti informacinius tekstus Brailio raštu) ir t.t. Šio projekto dalyviai parengė klausimų sąrašą, kuris padeda bet kuriai viešajai įstaigai įsivertinti, kiek ji yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Panevėžio regiono bibliotekų specialisčių programoje buvo ir kultūrinių-pažintinių vizitų po Naumburgo apylinkes – aplankyta į Unesco saugojamų objektų sąrašą įtraukta Naumburgo katedra, seniausia regione Shulpforta mokykla. Programos kuratorė dr. Gisela Winkler grupei surengė ekskursijas po Bad Köseną ir Naumburgą bei papasakojo apie žymiausius kultūrinius ir architektūrinius objektus.

Kvalifikacinės stažuotės Naumburgo suaugusiųjų švietimo centre patirtimi ir parsivežtomis idėjomis Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistės su savo kolegomis pasidalijo nuotoliniame renginyje, kuris įvyko gruodžio 28 d.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Projektą finansuoja