Reikšmingas įvykis Molėtų kraštotyrai – pristatyta knyga „Molėtų krašto istorinės atodangos“

moletai-knyga
Algimanto Pečiukaičio nuotrauka

„Molėtų krašto istorinės atodangos“ – leidinys, skirtingai nei ankstesni Molėtų kraštą tyrinėjantys leidiniai, pristato plačiai aprėpiančią ir objektyviai krašto istoriją atspindinčią informaciją apie krašto žmones, įvykius, paveldą. Skaitytojas šioje knygoje atras ne tik apie Molėtų miesto, bet ir jo apylinkių, Alantos, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Inturkės, Videniškių, Suginčių ir kitų miestelių bei kaimų įvykius, žmones ir raidą nuo pat valstybės atsiradimo, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikų iki pat tarpukario, pokario ir nepriklausomybės laikotarpių.

Tai reikšmingas įvykis Molėtų krašto tyrinėjimų istorijoje – šiuo leidiniu siekta pristatyti kraštą itin įvairiapusiškai. Knygoje pristatomi įvykiai ir verti molėtiškių pasididžiavimo, ir priverčiantys susimąstyti bei pasimokyti iš praeities klaidų. Leidinyje atrandami įdomūs, kai kam dar negirdėti ir mažiau tyrinėti įvykių atspindžiai įvairiuose istoriniuose perioduose: sentikiai Molėtų krašte, Karalienės Bonos Sforzos mitas, nepriklausomybės kovos, žvejybos tradicijos, Jono Vileišio dvaro įsigijimas Girsteitiškyje bei kita istorinėse atodangose atrandama medžiaga.  

Didelės apimties knygoje net 29 profesionalūs autoriai (mokslo institucijų ir universitetų mokslininkai, kraštiečiai) pristato ne tik molėtiškiams gerai žinomas mūsų krašto istorines temas ir asmenybes, bet ir mažiau arba visai nenagrinėtus įvykius. Skyrių tekstai papildyti iliustracijomis bei nuotraukomis, dokumentų kopijomis, žemėlapiais, išskirti trumpi įdomūs įvairių laikotarpių faktai ar įvykiai – remarkos. Tai išliekamąją vertę turintis leidinys, kuris skiriamas visiems, besidomintiems Molėtų krašto istorija, kultūra, paveldo tradicijomis. Tikimasi, kad knyga padės geriau pažinti Molėtų kraštą didesniam skaitytojų būriui – nuo jauno smalsuolio iki krašto svečio, o giliau besidomintiems šios vietovės istorija bei paveldu, tapti atspirties tašku naujų istorinių atodangų tyrinėjimams.

Gruodžio 5 d. Molėtų viešojoje bibliotekoje įvyko knygos pristatymas, kurios metu oficialiai pradėta knygų prekyba. Renginyje dalyvavę knygos redakcinės kolegijos nariai Valentinas Stundys ir Vladimiras Suchodumcevas pristatė knygos atsiradimo istoriją – nuo idėjos, paruošimo darbų iki galutinio rezultato įgyvendinimo. Atvykę knygos autoriai dalijosi kūrybiniu procesu, iškilusiais iššūkiais, mintimis apie savo rašytus straipsnius knygai. Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika nuotoliu sveikino knygos rengėjus, autorius ir visus Molėtų krašto gyventojus su Molėtams reikšmingu istorinio leidinio išleidimu. Už rūpestingą, kruopštų bei sėkmingą darbą išleidžiant knygą meras Saulius Jauneika dėkojo Molėtų viešosios bibliotekos direktorei Nijolei Stančikienei bei direktorės pavaduotojai Austėjai Jasaitienei. Joms Molėtų rajono savivaldybės vicemerė Vaida Saugūnienė perdavė padėkas už sąžiningą ir atsakingą darbą kultūros, mokslo ir švietimo srityse bei knygos „Molėtų krašto istorinės atodangos“ leidybos organizavimą.

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija