Portugalijos viešosios bibliotekos: kūrybiškos skaitymo skatinimo inciatyvos ir diskusijų kultūros ugdymas

Lankymasis-American-Corner-Porto

Ypatingas dėmesys ir pagarba savo šalies rašytojų kūrybai, kūrybiškos skaitymo skatinimo veiklos, didelė patirtis įtraukties projektuose, diskusijų kultūros ugdymas ir populiarinimas – tai sėkmingai vykdomos Portugalijos viešųjų bibliotekų veiklos, apie kurias Panevėžio regiono bibliotekų specialistai sužinojo Erasmus+ programos darbo stebėjimo vizito, vykusio lapkričio 14–16 d., metu.

Ši kvalifikacinė kelionė vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai kartu su 12 Panevėžio regiono rajonų savivaldybių bibliotekų 2021 03 01–2027 12 31 įgyvendinant Erasmus+ programos finansuojamą suaugusiųjų švietimo srities akreditacijos projektą.

Panevėžio regiono bibliotekų vadovai ir specialistai domėjosi Portugalijos bibliotekose vykdomomis kultūrinių, socialinių, skaitmeninių kompetencijų ugdymo programomis gyventojams, informaciniu visuomenės švietimu, bibliotekų ir bendruomenės bendromis iniciatyvomis, kuriant suaugusiųjų lankytojų laisvalaikiui patrauklias erdves ir veiklas. Vizito dalyvius domino, kokias galimybes bibliotekos suteikia pačiai bendruomenei dėl laisvalaikio užimtumo veiklų (pomėgių, diskusijų klubų, renginių) inicijavimo; kokios bibliotekų veiklos įtakoja bendruomeniškumą bibliotekose, bibliotekų įvaizdį ir mažina socialinę atskirtį.

Bragos Lucio Craveiro da Silva viešojoje bibliotekoje, kuri tapo šio vizito priimančiąja organizacija, Panevėžio regiono bibliotekininkus ypatingai sudomino veiklų su bendruomenėmis įvairovė – pomėgių klubai, istorijų pasakojimo valandos, šeimų skaitymai. Biblioteka aktyviai dalyvauja miesto literatūriniuose festivaliuose, kasmet įsitraukia į pavasarį švenčiamo poezijos mėnesio akcijas, kūrybiškai populiarina poezijos žanrą (miesto transporte moksleiviai skaito poeziją, o biblioteka bendradarbiauja su vaistinėmis, poeziją siūlo kaip vaistą sielai ir priemonę puikiai nuotaikai susikurti). Lucio Craveiro da Silva viešoji biblioteka yra laimėjusi ne vieną apdovanojimą ir bendruomenės padėką už įtraukties projektus ir lapkričio pabaigoje buvo apdovanota konkurse „Įtraukus darbdavys“.

Įspūdingame istoriniame pastate įsikūrusi Porto savivaldybės biblioteka įkurta 1833 m., viešosios bibliotekos statusą įgijusi 1876 m., šiuo metu ruošiasi didelei renovacijai. Vizito dalyviams paliko įspūdį bibliotekos fondai ir ekskursijos vadovės pasakojimas apie buvusių bibliotekos vadovų asmenybes, jų reikšmingus darbus.

Almeida Garrett viešoji biblioteka – viena iš tų bibliotekų, kurios buvo įkurtos nuo 1986 m. Portugalijoje įgyvendinant viešųjų erdvių plėtros programą. Ši biblioteka duris atvėrė 2000 m. Suaugusiems lankytojams čia gausu įvairių veiklų – veikia skaitytojų ir sveikatos klubai, vyksta mokymai ir kūrybinės dirbtuvės, pokalbių ciklai, idėjų konkursai, rašytojų ir kitų iškilių visuomenės veikėjų sukakčių paminėjimai. Didelio populiarumo ne tik bibliotekos lankytojų, bet ir visų miestiečių tarpe visuomet sulaukia vasaros pabaigoje vykstanti knygų mugė, kurioje viešoji biblioteka nuolat dalyvauja kaip partnerė.

Almeida Garrett viešoji biblioteka bendradarbiauja su Porto universitetu, kviesdama į pokalbių ciklus ir diskusijas įvairių sričių specialistus, kurie tampa ne tik lektoriais, bet ir diskusijų su auditorija moderatoriais. Ypač įdomus yra diskusijų ciklas apie įvairius architektūros, kultūros, gastronomijos objektus. Kūrybiškumą ir bendruomeniškumą skatina savivaldybės rengiami idėjų konkursai, kuriuose biblioteka dalyvauja kaip partnerė. Šiuo metu konkursą laimėjusi idėja – bendruomenės choro sukūrimas.

Portugalijos kolegos papasakojo apie ambicingą Porto miesto viešųjų bibliotekų tinklo plėtros projektą: iki 2024 m. pabaigos mieste planuojama įsteigti 15 nuolatinių ir mobilių teminių mikrobibliotekų centrų, kurie teiks paramą mokyklų bibliotekoms ir vykdys geresnio bibliotekų pasiekiamumo programą mokslo darbuotojams. Planuojama, kad mieste atsiras kino, poezijos, portugalų grožinės literatūros, tvarumo, periodikos ir kt. bibliotekos.

2005 m. dabartiniame pastate įsikūrusi, tačiau jau 100 metų sukaktį mininti Matosinhos Florbela Espanca viešoji biblioteka kaupia kraštotyros leidinių fondą, adaptuotą literatūrą neįgaliesiems, turi daug leidinių apie žuvininkystę, nes tai yra svarbus verslas regione. Biblioteka ypatingą dėmesį skiria skaitymo skatinimo veikloms, diskusijų ciklams, įtraukties projektams. Vienas iš tokių projektų – „Poetas sukuria pats save“, kurio veiklomis siekiama lavinti mažas pajamas ir žemesnį išsilavinimą turinčių žmonių raštingumo įgūdžius. Bendradarbiaujama su socialiniais darbuotojais, mokytojais, o pati biblioteka yra išleidusi jau tris leidinius, kuriuose sudėti projekte dalyvaujančių žmonių trumpi eilėraščiai, kurie kūrybiškai užbaigia jų dalyvavimą projekte.

Matosinhos viešosios bibliotekos iniciatyva vietos įkalinimo įstaigoje veika skaitytojų klubas. Bibliotekininkai parenka ir nuveža klubo nariams knygas, pakviečia į susitikimus knygų autorius.

Darbo stebėjimo vizito metu aplankytas ir American Corner Porto, kuris yra įsikūręs prie Porto universiteto bibliotekos. Ši veikla pradėta 2007 m., remiant JAV ambasadai Lisabonoje, ir veikia kaip pasaulinio bibliotekų erdvių tinklo, skirto Amerikos kultūrai ir gyvenimo būdui, dalis. Veiklos pradžioje susitikimams buvo paskirtos dvi nedidelės patalpos, o šiuo metu American Corner Porto jau turi ir radijo stotį, ir ką tik įrengtą TV studiją, ir keletą nedidelių tyliųjų erdvių, kurios skirtos darbui. Lankytojai gali skolintis audio, video įrangą, įsipareigodami ją grąžinti per 48 val. Du kartus per mėnesį rodomas kinas anglų kalba, neretai kviečiami amerikiečiai lektoriai, kurie supažindina visuomenę su įvairia informacija apie JAV, šviečia bibliotekos lankytojus kibernetinio saugumo temomis.

Santa Maria da Feira viešoji biblioteka, kuri aplankyta užmezgus ryšį per Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo platformą NAPLE Sister Libraries, įkurta 2000 m. ir siekia tapti „trečiąja vieta“ savo bendruomenei, siūlydama daug kultūrinių renginių, kūrybinių dirbtuvių, skaitymų, kviesdama į mezgimo, siuvimo, gastronomijos, skaitytojų klubus. Bibliotekininkai vyksta į senelių namus, kur skaitomos ir pasakojamos istorijos. Biblioteka gali didžiuotis didele puikiai įrengta kino sale, kur dukart per savaitę rodomi filmai suaugusiems ir šeimoms bei puikia parodų erdve, kur dažnai rengiamos vietos menininkų parodos. Pagarba vietos dailininkams juntama ir visoje bibliotekoje – įvairiose jos erdvėse eksponuojami jų darbai. Biblioteka turi muzikos instrumentų fondą, kuris labai paklausus – instrumentai išduodami į namus.

Santa Maria da Feira viešoji biblioteka turi 2 bibliobusus, kurie lankosi atokesnėse vietovėse bei įmonėse, kur žmonės ne tik gali skolintis knygas, bet ir susimokėti mokesčius.

Darbo stebėjimo vizito Portugalijos viešosiose bibliotekose patirtimi ir parsivežtomis idėjomis Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vadovai ir specialistai su savo kolegomis pasidalijo nuotoliniame renginyje, kuris įvyko lapkričio 30 d.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Projektą finansuoja