Sveikiname naująją bibliotekos vadovę Gretą Kėvelaitienę!

Moteris šypsosi uždėjusi ranką ant ilgo stalo bibliotekos aplinkoje
Greta Kėvelaitienė, P. Židonio nuotrauka

Kultūros ministerijos konkursą eiti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vadovo pareigas laimėjo Greta Kėvelaitienė, bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė.

G. Kėvelaitienė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje dirba nuo 2015 metų. Darbą čia pradėjusi kaip kultūros vadybininkė, per savo veiklos bibliotekoje metus ji yra vadovavusi trims skirtingiems bibliotekos skyriams. Istorijos magistro laipsnį turinti G. Kėvelaitienė dvejus metus taip pat yra dirbusi kultūros projektų vadove Juozo Miltinio dramos teatre.

Kultūros ministro įsakymu G. Kėvelaitienė įvertinta 2022 metų geriausiu jaunojo bibliotekininko vardu už indėlį kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir didinant jos atsparumą informacinėms grėsmėms, skatinant ir plėtojant bendras bibliotekų veiklas medijų ir informacinio raštingumo ugdymo bei skaitymo skatinimo srityse, profesionalų Lietuvos bibliotekų atstovavimą užsienyje ir gerosios praktikos sklaidą.

Linkime Gretai sėkmės naujose pareigose!