Iš Kroatijos – su idėjomis savo bendruomenėms

Atviros savo lankytojams bei prisitaikančios prie jų poreikių, nepamirštančios svarbiausios savo misijos – skaitymo skatinimo bei knygos populiarinimo, gerbiančios tradicijas, puoselėjančios tvarumo idėjas, nebijančios iššūkių ir novatoriškų sprendimų – tokios yra Kroatijos viešosios bibliotekos, kuriose spalio 10–13 d. lankėsi septyniolika Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų.

Šis darbo stebėjimo vizitas vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai  bibliotekai kartu su 12 Panevėžio regiono rajonų savivaldybių bibliotekų 2021 03 01–2027 12 31 įgyvendinant Erasmus+ programos finansuojamą suaugusiųjų švietimo srities akreditacijos projektą.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistai domėjosi Kroatijos bibliotekose vykdomomis kultūrinių, socialinių, skaitmeninių kompetencijų ugdymo programomis gyventojams, informaciniu visuomenės švietimu, bibliotekų ir bendruomenės bendromis iniciatyvomis, kuriant suaugusiųjų lankytojų laisvalaikiui patrauklias erdves ir veiklas. Vizito dalyvius domino, kokias galimybes bibliotekos suteikia pačiai bendruomenei dėl laisvalaikio užimtumo veiklų (pomėgių, diskusijų klubų, renginių) inicijavimo; kokios bibliotekų veiklos įtakoja bendruomeniškumą bibliotekose, bibliotekų įvaizdį ir mažina socialinę atskirtį.

Opatijos viešojoje bibliotekoje, kuri tapo šio vizito priimančiąja organizacija, Panevėžio regiono bibliotekininkus sudomino įvairiapusiška kolegų veikla neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje. Čia veikia skaitymo, mezgimo, siuvinėjimo, anglų kalbos klubai, kur bibliotekos lankytojai gali realizuoti savo pomėgius, bendrauti su vienminčiais ir kartu su jais mokytis. Lietuvos bibliotekininkams įspūdį paliko Opatijos bibliotekos kasmet miesto šventės metu organizuojamas „Liburnijos literatūrinis kelias“ – literatūrinė-muzikinė-pramoginė-gastronominė šventė jos dalyviams, kurios tikslas – suburti žmones maloniai veiklai, skatinančiai aktyvų poilsį, domėjimąsi literatūra bei pagarbą vietos rašytojams ir menininkams. Kitas svarbus skaitymo skatinimo renginys, kasmet vykstantis visose Kroatijos bibliotekose – kroatų liteatūros mėnuo, kurio šiemetinė tema – vertimai. Taip norima pagerbti vertėjus, kurių darbas dažnai nematomas ir nepakankamai įvertinamas, nors geras vertimas yra labai svarbus literatūros kūrinio sėkmei.

Vizito dalyvius sužavėjo nedidelės Opatijos bibliotekos ambicinga veikla – vietos rašytojų kūrinių leidyba, taip parodant vietos kultūros reikšmę ir svarbą. Gerbiami čia ir vietos dailininkai – biblioteka  mielai eksponuoja jų darbus savo erdvėse.

Opatijos viešoji biblioteka bendradarbiauja su Volosko senelių namais, periodiškai lanko jų gyventojus, rengia jiems edukacijas, kūrybines dirbtuves ir skaitymus.

Plačiu savo veiklų spektru Panevėžio regiono bibliotekininkus nustebino Rijekos miesto bibliotekos Trsato padalinyje įsikūręs American Corner Rijeka, įkurtas remiant JAV ambasadai Zagrebe, veikiantis kaip pasaulinio bibliotekų erdvių tinklo, skirto Amerikos kultūrai ir gyvenimo būdui, dalis. Čia vyksta daug įvairių veiklų, galima išbandyti naujausias technologijas, mokytis ir smagiai leisti laisvalaikį. American Corner Rijeka kviečia lektorius, kurie supažindina visuomenę su įvairia informacija apie JAV, dažnai šviečia jaunimą ir vyresnius bibliotekos lankytojus kibernetinio saugumo temomis. Čia veikia knygų klubas, kuriame kūriniai skaitomi ir aptariami anglų kalba. Vyksta miesto sodininkystės kūrybinės dirbtuvės, skatinančios tvarų vartojimą ir kūrybišką rūpinimąsi savo aplinka.

Zagrebo centrinė biblioteka  gyvena naujo pastato laukimu – apie tai vizito dalyviams pasakojo šios bibliotekos darbuotojai, pristatydami savo veiklų įvairovę. Kolegų kūrybiškumą liudijo išradingai, išnaudojant ribotas erdves, rengiamos parodos, kolekcijų išdėstymas bibliotekoje. Suaugusiųjų švietimui Zagrebo centrinė biblioteka skiria išties daug dėmesio – čia įgyvendinamas projektas „65 plius“, kurio tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės, dalyvaujantys skaitmeninio raštingumo užsiėmimuose, piešimo kūrybinėse dirbtuvėse, skaitymuose, skirtuose skirtingoms kartoms – seneliams ir vaikaičiams, įvairiose paskaitose aktualiomis temomis ir kt. Zagrebo biblioteka gali didžiuotis itin gilias tradicijas turinčia programa „Literatūrinis penktadienis“, kuri rengiama ir filmuojama bibliotekoje ir kur jau yra pabuvoję žymiausi Kroatijos rašytojai, filosofai, visuomenės veikėjai. Paminėtinas bibliotekos projektas, skirtas benamių žmonių socializacijai, už kurį biblioteka yra gavusi EIFL (Electronic Information for Libraries) apdovanojimą ir kuris realiai yra pakeitęs atskirtyje esančių žmonių gyvenimą.

Darbo stebėjimo vizito Kroatijos viešosiose bibliotekose patirtimi ir parsivežtomis idėjomis Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistai su savo kolegomis pasidalijo nuotoliniame renginyje, kuris įvyko spalio 31 d.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Projektą finansuoja