Stasys Eidrigevičius dovanojo naują meno kūrinį ir leidinių

Vyras flomasteriu piešia piešinį ant sienos

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką aplankė menininkas Stasys Eidrigevičius. Padovanojo keletą leidinių į bibliotekoje saugomą jo kolekciją ir papildė meno kūrinių galeriją – ant sienos direktoriaus kabinete tradiciškai nupiešė naują piešinį.

Naujausio menininko kūrinio, pavadinto „Nukryžiuotasis“, simbolika susijusi su mieste kuriamo jo vardo menų centro aktualijomis.

„Pastarasis kūrinys, kaip vizuali situacijos refleksija, kalba apie intensyviai kuriamą Stasio Eidrigevičiaus menų centro veiklų turinį, apie pasirengimą centro atidarymui. Autorius dalinosi mintimis, kad kūrinio centre esantis asmuo savo noru „nusikryžiavęs“, savo noru įsipareigojęs,“ – pasakoja bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė.

„Galvojau, išeis liūdnas, bet išėjo linksmas,“ – sakė S. Eidrigevičius.

Biblioteka tikisi rudenį visuomenę pakviesti į naujos Stasio Eidrigevičiaus esė knygos „Meno klajūno eskizai: esė ir kiti tekstai“ pristatymą.

Svečią lydėjo sūnus Ignacas Eidrigevičius ir bičiulis Tomas Grėbliūnas.  

Bibliotekoje saugomą S. Eidrigevičiaus spaudinių kolekciją sudaro per 450 egzempliorių plakatų, atvirukų, jo iliustruotų knygų, reprodukcijų albumų, parodų katalogų. S. Eidrigevičiaus rankraščių fonde – per 250 saugojimo vienetų. Tai ekslibrisai, asmeninio ir kūrybinio gyvenimo akimirkos, instaliacijų nuotraukos, meninės fotografijos, laiškai, sveikinimai, kt.