Tarptautinė partnerysčių programa – mokymuisi ir bendradarbiavimui

Lietuvos ir Amerikos bibliotekos

Amerikos bibliotekų asociacijos kasmet inicijuojama tarptautinė bibliotekininkų tinklų kūrimo programa suteikia galimybę viso pasaulio bibliotekų specialistams bendradarbiauti ir mokytis iš kitų bibliotekų profesionalų.

Programa trunka nuo kovo pradžios iki gegužės pabaigos. Tai yra dviejų ar trijų narių, turinčių panašią bibliotekinio darbo patirtį arba panašius interesus, tikslus ir įgūdžius, partnerystė. Šios tinklų kūrimo partnerystės padidina profesionalų motyvaciją ir skatina bibliotekininkų kūrybiškumą bei išradingumą.

2023 m. kovo-gegužės mėn. programoje dalyvavusi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė kartu su programos partnere – JAV Misūrio valstijos Rėjaus apygardos viešosios bibliotekos direktore Stasy Hisle-Chaudri – dalinosi Lietuvos ir Amerikos viešųjų bibliotekų patirtimi dirbant su bendruomenėmis ir daugiausiai dėmesio skyrė suaugusiųjų lankytojų veiklų aptarimui. Tarptautinė bibliotekininkų tinklų kūrimo programa į partnerystes jungia bibliotekų specialistus iš įvairiausių pasaulio kampelių, todėl partnerių diskusijos vyksta virtualiai – el. paštu ar įvairiose nuotolinių konferencijų bei pokalbių platformose (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Hangout, WhatsApp).

Kassavaitiniuose susitikimuose programos partnerės Virginija ir Stasy dalijosi asmenine bibliotekinio darbo patirtimi, aptarė, kurios bibliotekų veiklos sritys jas domina labiausiai, išsiaiškino savo dalyvavimo programoje tikslus ir sudarė dalykinių diskusijų ir virtualių susitikimų planą.

Programos dalyvės džiaugėsi suradusios bendrą sritį, aktualią jų atstovaujamoms bibliotekoms – neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Atrasta nemažai panašumų, – tokių kaip skaitymo skatinimo programos, knygų klubai, pasakojimo popietės. Lietuvos atstovei ypač įdomi pasirodė Rėjaus apygardos viešosios bibliotekos sveikatos raštingumo programa lankytojams, o Amerikos atstovė susidomėjo Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos suaugusiųjų lankytojų užsienio kalbų tobulinimo programomis.

Visų programoje dalyvavusių partnerių grupių uždavinys buvo parengti plakatą, kuriame turėjo atsispindėti jų diskusijų temos ir parodyta dalyvavimo programoje nauda bei galimas tolimesnis bendradarbiavimas. Lietuvos ir Amerikos bibliotekininkės parengė plakatą, kuriame palygino savo atstovaujamose bibliotekose vykdomas neformalaus suaugusiųjų švietimo programas; pateikė tarptautinės bibliotekininkų tinklų kūrimo programos vertinimą, akcentuodamos, kaip kiekvieną iš jų ši programa praturtino profesine prasme; numatė bendros virtualios veiklos galimybę ateityje, įtraukiant abiejų šalių suaugusiųjų bendruomenes.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė