Panevėžio regiono bibliotekų suaugusiųjų švietėjai patirties sėmėsi Berlyne

Panevezio regiono bibliotekininkai Berlyne

Plačiai paplitusi savanorystės praktika, pagalba imigrantams ir pabėgėliams, tvarumo idėjų puoselėjimas, dėmesys skaitmeninėms technologijoms, bibliotekos siekis tapti socialine infrastruktūra, suteikiančia erdvę mokymuisi ir saviraiškai bei padedančia spręsti socialines problemas – visa tai atkreipė Panevėžio regiono bibliotekų specialistų dėmesį gegužės 8–11 d. besilankant Berlyno viešosiose bibliotekose.

Šis darbo stebėjimo vizitas vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai  bibliotekai 2021 03 01–2027 12 31 vykdant Erasmus+ programos finansuojamą akreditacijos projektą.

Lankydamiesi Berlyno viešosiose bibliotekose, septyniolika Panevėžio regiono bibliotekų specialistų domėjosi bibliotekų ir bendruomenės bendromis iniciatyvomis, kuriant suaugusiųjų lankytojų laisvalaikiui patrauklias erdves ir veiklas; sužinojo, kokias galimybes biblioteka suteikia pačiai bendruomenei dėl laisvalaikio užimtumo veiklų (pomėgių, diskusijų klubų, renginių) inicijavimo; susipažino su konkrečiomis kūrybinėmis veiklomis, įtakojančiomis bendruomeniškumą bibliotekoje ir  bibliotekos įvaizdį bei mažinančiomis socialinę atskirtį.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistai domėjosi, kaip Vokietijos kolegos suaugusiųjų švietėjai pritraukia suaugusių lankytojų tikslines grupes ir kaip jas įtraukia į neformaliojo švietimo procesą.

Ypatingas dėmesys darbo stebėjimo vizito programoje buvo skiriamas tarpkultūriniam ir informaciniam imigrantų ir pabėgėlių švietimui.

Aplankytos Berlyno Pankow rajono Buch ir Karow viešosios bibliotekos išsiskyrė tuo, jog įsikūrę miesto erdvėse, kur gyvena nemažai imigrantų ir pabėgėlių, tad ir šių bibliotekų paslaugos, projektai bei programos atliepia konkrečių bendruomenių poreikius. Bibliotekos nustebino savo kūrybiškomis idėjomis, pilietiškomis inciatyvomis, ypatingu dėmesiu šeimoms. Čia puoselėjamos feminizmo, antirasizmo, kovos su mobingu, tvarumo idėjos.

Vokietijos bibliotekos sulaukia nemažai pagalbos iš savanorių, kurie ateina su kūrybiškomis idėjomis ir konkrečiais pasiūlymais. Ypač maloniai stebina tai, jog dauguma savanorių – vyresnio amžiaus žmonės, kurie nori išlikti aktyvūs ir jaustis reikalingi. Taip bibliotekose atsiranda įdomių, bendruomenes buriančių veiklų, kurias ir kuruoja patys savanoriai.

Vizito dalyvius ypač domino, kokias veiklas bibliotekos siūlo ukrainiečių bendruomenei. Maloniai nustebino sukauptas pakankamai didelis ukrainietiškos literatūros fondas, filmų su ukrainietiškais subtitrais peržiūros, vokiečių kalbos užsiėmimai, Kalbų kavinės susitikimai, bibliotekose teikiama pagalba ir konsultacijos dėl įvairių dokumentų pildymo. Ne tik ukrainiečių, bet ir kitų imigrantų bendruomenės kviečiamos į bibliotekas įvairių švenčių progomis, kur prisimenamos ir puoselėjamos tradicijos, skirtingų šalių atstovai geriau pažįsta vieni kitus per kulinarines keliones po pasaulį – kaskart vis kitos atvykusių žmonių bendruomenės atstovai į šiuos susibūrimus atsineša savo tradicinių patiekalų.

Lietuvos bibliotekininkai ypač džiaugėsi tuo, kad Vokietijos bibliotekos remia ukrainiečius ne tik humanitarine pagalba. Karow viešojoje bibliotekoje vizito dalyviai sutiko ukrainietę bibliotekininkę Svitlaną, kuri Berlyne atrado ne tik prieglobstį, bet ir dirba pagal profesiją.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistai sužinojo, jog Berlyno bibliotekos ypatingą dėmesį skiria esamų ir potencialių lankytojų poreikiams ištirti. Vokietijos kolegos pasidalino jų taikomo Design Thinking (liet. dizaino mąstysenos) metodo taikymo praktika ir papasakojo, kaip tai padėjo sužinoti, kokios bibliotekos reikia miestiečiams apskritai ir konkrečių Berlyno rajonų gyventojams.

Berlyno bibliotekose veikia knygų, šachmatų klubai, lankytojai naudojasi Makerspace (Kūrybinių dirbtuvių erdve), kur gali kurti tinklalaides, mokytis fotografavimo. Populiarūs skaitmeninių technologijų mokymai ir asmeninės konsultacijos vyresnio amžiaus žmonėms.

Lietuvos bibliotekininkams ypač patiko Daiktotekos idėja (galimybė skolintis darbo įrankius ir įvairius buities prietaisus), maisto mainai (į bibliotekoje stovintį šaldytuvą gyventojai atneša geros kokybės jiems nebereikalingo maisto, kad jį galėtų pasiimti tie, kam jo reikia). Berlyno bibliotekos prisideda prie pagalbos benamėms moterims akcijos – bibliotekų erdvėse galima pamatyti dėžutę, kur aukojami ne pinigai, o higienos reikmenys, kuriuos vėliau šią akciją inicijuojanti organizacija išdalina moterims.

Aplankytoje Berlyno centrinėje-regioninėje bibliotekoje įspūdį paliko Berlyno kolekcija, kurioje 250 000 leidinių. Tai literatūra apie Berlyną, kurios autoriai – iš Berlyno kilę ar jame gyvenantys kūrėjai. Bibliotekoje vizito dalyviai susipažino su įvairioms lankytojų grupėms skirtomis erdvėmis, kur vyksta kalbų kursai, edukacijos, renginiai.

Berlyno centrinės-regioninės bibliotekos padalinys – Amerikos biblioteka – Panevėžio regiono bibliotekininkus sužavėjo veiklų įvairove – čia žmonės gali mokytis groti muzikos instrumentais, pažinti fotografijos subtilybes, mokytis kalbų, skolintis ne tik buities prietaisus ar remonto įrankius iš Daiktotekos, bet ir nuomotis paveikslus, kurių gausu bibliotekos fonde.

Amerikos biblioteka greitai turės naują erdvę, kuri šiuo metu įrenginėjama šalia pagrindinio pastato. Čia bus didesnės ir mažesnės erdvės individualiam ar grupiniam darbui, kūrybinėms dirbtuvėms, įvairiems projektams, renginiams.

Darbo stebėjimo vizitas Berlyno bibliotekose neapsiribojo vien dalykiniais susitikimais su Vokietijos kolegomis. Panevėžio regiono bibliotekininkai lankė muziejus ir parodas, įvairius kultūrinius ir architektūrinius objektus, susipažino su Berlyno istorija ir net spėjo pabuvoti netoliese esančiame Potsdamo mieste.

Darbo stebėjimo vizito Berlyno viešosiose bibliotekose patirtimi ir parsivežtomis idėjomis Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistai su savo kolegomis pasidalijo nuotoliniame renginyje, kuris įvyko gegužės 23 d.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Virginijos Švedienės ir vizito dalyvių nuotraukos

Projektą finansuoja